Innvigo oferuje coraz więcej rozwiązań do ochrony upraw

Zespół Innvigo, organizatorzy spotkania prasowego

W Warszawie 30 stycznia odbyła się konferencja prasowa na której podsumowano pięć lat działalności Innvigo na rynku. Jak się okazuje podmiot ten dobrze wykorzystał czas i zanotował znaczące osiągnięcia nie tylko na rynku krajowym ale i zagranicznym. W portfolio firmy znajduje się już 42 preparatów: herbicydów, fungicydów, zapraw nasiennych, regulatorów wzrostu, insektycydów, adiuwantów i środek sprzyjający przechowywaniu jabłek.

Osiągnięcia w ciągu minionych 5 lat

Przedstawił je Krzysztof Golec, prezes Innvigo. Firma działa od 27 stycznia 2015 roku. Już w 2016 roku podmiot wszedł na rynek czeski, a w 2017 r. marka zaistniała w Rumunii. Produkty Innvigo trafiają tez m.in. na rynki czeski, słowacki, węgierski i litewski – ogółem z oferty podmiotu korzystać mogą plantatorzy w 11 krajach, a rejestracje obejmują 15 państw. Obecnie polski zespół pracowników liczy 33 osoby a ogółem 66 osób. We wstępie swej działalności w portfolio Innvigo znajdowały się 6 herbicydów, 3 fungicydy, 1 regulator wzrostu i 2 insektycydy. Obecnie gama produktowa liczy 42 preparatów z wymienionych gam, a dodatkowo w ofercie znajdują się też zaprawy nasienne. Produkty te stosowane mogą być we wszystkich najważniejszych segmentach rolnictwa, także w warzywnictwie i sadownictwie. W naszej ofercie znajdują się wieloskładnikowe fungicydy, jak choćby trzyskładnikowy Kier 450 S.C., czy trzyskładnikowy herbicyd Fundamentum 700 WG. Posiadamy więc rozwiązania skuteczne, zaawansowane technologicznie, w pewnej mierze unikatowe. Rozwijamy się dzięki nim i wierzymy, że tendencja ta się utrzyma – mówił sternik Innvigo w Warszawie.

Jacek Zawadzki, wiceprezes Innvigo

Głos zabrał także Jacek Zawadzki, wiceprezes firmy. Podkreślił znaczenie efektywnej struktury firmy, która pozwala na harmonijną działalność. W planach jest silny rozwój zespołu doradców terenowych. W Polsce w 2020 roku ich liczba osiągnie poziom 20. W Czechach jest ich 9, a w Rumunii 18. Wartość sprzedaży ogółem w Innvigo w 2019 roku wyniosła 313 mln zł. W 2016 roku, pierwszym pełnym rokiem działalności było to 127 mln zł. Dynamika wzrostu jest więc bardzo szybka i przyspiesza. Chcemy trend ten utrzymać i w roku 2020 uzyskać ponad 400 mln zł przychodów. Większość sprzedaży prowadzimy w Polsce, a inne ważne rynki to Czechy, Rumunia, Ukraina czy Słowacja. Udało nam się wejść także na rynek amerykański. – mówił przedstawiciel Innvigo.

Działania Innvigo w kierunku wsparcia plantatorów

Dr Andrzej Borychowski, Innvigo

O zagadnieniu tym mówił dr Andrzej Borychowski, przedstawiciel tejże firmy. Naukowiec mówił o tym w jaki sposób doradcy pozyskują niezbędną wiedzę potrzebną do doradzania klientom. Odbywają się cykliczne szkolenia polowe dla doradców, gdzie mogą oni zapoznać się z działaniem konkretnych preparatów. Takie spotkania organizowane są także dla plantatorów. W ramach Dni Pola organizowane są punkty diagnostyczne, gdzie przedstawiciele Innvigo doradzają rolnikom w rozwiązywaniu konkretnych problemów z którymi się zgłaszają. Dział rozwoju wspiera także zespół odpowiedzialny za rejestracje preparatów a także dział sprzedażowy. Chodzi m.in. o określanie funkcjonalności preparatów, unikanie problemów z fitotoksycznością czy ustalaniu bezpiecznych i efektywnych mieszanin zbiornikowych. Ważnym elementem działalności firmy jest przewidywanie zagrożeń. Uwidaczniają się zmiany klimatyczne, rozwijają się odporności patogenów czy ich cykle rozwojowe.  – mówił dr A. Borychowski. Dział R&D Innvigo, którego członkiem jest prelegent, prowadzi testy in vitro w praktyce polowej, prowadzi metryczki podatności (ustalanie przydatności poszczególnych herbicydów do zwalczania określonych gatunków chwastów), interaktywne warsztaty techniczne, wykorzystuje spektralne analizy obrazu z dronów do celów diagnostycznych, analizuje hydrodynamikę cieczy roboczych, rozwija alternatywne rozwiązania dla pestycydów syntetycznych.

Produkty Innvigo do wykorzystania w produkcji ogrodniczej

Marcin Bystroński, Innvigo

Marcin Bystroński dokonał przeglądu preparatów, które stosować  można w ochronie warzyw, jagodowych i w sadownictwie. W 2017 roku gama produktów objęła pierwsze produkty, które można było stosować w uprawie truskawek czy malin. Dziś plantatorzy chronić mogą truskawki i maliny preparatem Batalion 450 SC. Chodzi o szarą pleśń w obu gatunkach i przypąkowe zamieranie pędów maliny. Zalecana dawka dla  jednorazowego uzycia to 1,66 l/ha. Obecnie Innvigo posiada też kilka produktów do ochrony warzyw. Tylko do wykorzystania w produkcji kapusty można stosować). Kier 450 SC uzyskał rozszerzenie rejestracji i od sezonu 2020 można go używać do ochrony cebuli, kapusty głowiastej i selera korzeniowego.  Los Ovados 200 SE (APIS 200 SE) to insektycyd działający wgłębnie i kontaktowo. Także można już używać go pod osonami w pomidorze i papryce a także w gruntowej uprawie ziemniaka przeciw larwom i chrząszczom stonki. Ziemniaki od alternariozy można chronić przy wykorzystaniu Dafne 250 EC (Porter 250 E). W gronie herbicydów na uwagę zasługuje Metax 500 SC(Mezotop 500 SC), a więc preparaty zawierające metazachlor, przeznaczone do niszczenia rocznych chwastów dwuliściennych m.in. w kapuście głowiastej. Zapobiegając zachwaszczeniu ziemniaków sięgnąć można po Rincon 25 SG (Rimel 25 SG). Zwalcza on powschodowo niektóre chwasty jedno i dwuliścienne.

Plany na przyszłość

Krzysztof Golec mówił o zamierzeniach firmy na kolejne lata. DO 2023 roku do oferty handlowej trafić ma 16 herbicydów, z czego 7 2-3 składnikowych. Pojawi się także 11 fungicydów i w tej grupie będzie także 7 2 lub 3 składnikowych. Do sprzedaży trafi też 1 regulator wzrostu. W perspektywie 5 letniej firma chciałaby dysponować 100 produktami, które byłyby obecne w 30 krajach. Już trwają przygotowania do wejścia na rynki na wszystkich kontynentach.