Nie bez powodu Skierniewice nazywane są miastem nauk ogrodniczych. Każdy kto jest i czuje się ogrodnikiem, był tam na pewno nie jeden raz, a już z pewnością odwiedził obiekty Instytutu Ogrodnictwa. Szczególna do tego okazja była 22 listopada, kiedy to odbywały się obchody 65-lecia instytutów ogrodniczych w Skierniewicach.

 

Uroczystość związaną 65-leciem Instytutów naukowych a obecnego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach otworzyli prof. dr hab. Małgorzata Korbin dyrektor IO oraz prof. dr hab. Kazimierz Tomala dyrektor Rady Naukowej IO.

Spotkanie jubileuszowe prowadzili prof dr hab. Małgorzata Korbin dyrektor IO oraz prof. dr hab. Kazimierz Tomala
Spotkanie jubileuszowe prowadzili prof dr hab. Małgorzata Korbin dyrektor IO oraz prof. dr hab. Kazimierz Tomala

Otwierając jubileuszowe spotkania Dyrektor IO przypomniała, że ogrodnictwo w Polsce to pokoleniowe tradycje, a obecnie w przypadku wielu gatunków owoców i warzyw światowy bądź europejski lider w produkcji . To ogromna wartość, bogactwo narodowe, które zarazem wymaga ogromnych inwestycji i pracy również tej naukowej związanej z innowacjami, nowymi technologiami.

Wręczone zostały jubileuszowe wyróżnienia
Wręczone zostały jubileuszowe wyróżnienia

65 lat to moment gdy trzeba z łezka przyjrzeć co było i pomyśleć co będzie niebawem – mówiła prof. Małgorzata Korbin wspominając ogrodniczą historię Skierniewic. Sięga ona okresu międzywojennego.  Dopiero jednak po II wojnie światowej, dzięki takim osobom  jak  Szczepan Aleksander  Pieniążek i Emil Chroboczek możliwe było utworzenie Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. Obaj zdobyli wiedzę w USA a po powrocie do Polski kontynuowali nauki w SGGW by wreszcie założyć w Skierniewicach dwa znakomite ośrodki naukowe:  Instytutów Sadownictwa  (1951) potem rozszerzony o działalność kwiaciarską (i Kwiaciarstwa) oraz Instytutu Warzywnictwa (1964 r.). Od 2011 oba skierniewickie Instytuty działają pod wspólnym szyldem Instytutu Ogrodnictwa. Działalność Instytutu Sadownictwa związana była z prawdziwą sadowniczą rewolucją – od sadów ekstensywnych (100-200 drzew/ha, przemienne owocowanie) do nowoczesnego sadownictwa z drzewkami na podkładkach karłowych, dużą obsadą i wysokimi plonami. Miniony okres to też ogromny postęp agrotechniczny, opracowanie liczb granicznych dla wielu gatunków sadowniczych i warzyw, rozwój systemów nawożenia i nawadniania. To też ogromny postęp w zakresie mechanizacji od opryskiwaczy Huragan po inteligentne opryskiwacze CASA w czasach współczesnych. W zakładzie Mechanizacji powstało wiele innowacyjnych konstrukcji w sumie od 1965 roku opatentowano 180 wynalazków i 120 wzorów użytkowych, z których wiele funkcjonuje w rozwiązaniach komercyjnych.

Ogromnym dorobkiem IO są nowe odmiany uzyskane zarówno odniesieniu do warzyw (ogórek, pomidor, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, i cebula) ale też gatunków sadowniczych – ponad 150 odmian i podkładek roślin sadowniczych, w tym ponad 90 funkcjonujących w praktyce sadowniczej. Wiele z tych odmian m.in. porzeczki czarnej czy malin jest znane i uprawiane na całym świecie. IO przyczyniała i cały czas to robi do udoskonalania ochrony roślin przed chorobami i szkodnikami. To właśnie w tym skierniewickim ośrodku opracowane zostały zasady Integrowanej Ochrony Roślin, i tutaj przez lata badano różne rozwiązania dotyczące zwalczania agrofagów w uprawach ogrodniczych. Obecnie IO jest uznawaną i szanowaną jednostką naukową na całym świecie. Obywają się tu liczne międzynarodowe konferencje i sympozja a pracownicy IO biorą udział w projektach międzynarodowych.

Grono nagrodzonych osób zasłużonych dla IO w Skierniewicach
Grono nagrodzonych osób zasłużonych dla IO w Skierniewicach

W trakcie obchodów jubileuszu nie obyło się bez pamiątkowych odznaczeń dla najbardziej zasłużonych pracowników i przyjaciół IO. Wręczali je Pani Dyrektor Małgorzata Korbin oraz prof. Stanisław Kaniszewski, zastępca dyrektora ds. naukowych. Pani Dyrektor odebrała również gratulacje i życzenia od gości przybyłych do Skierniewic.