AGROREWLUCJE – internetowy program edukacyjny

Organizatorzy warszawskiego spotkania


W  dniu 11 maja w Warszawie firmy Azoty Puławy, Ciech Sarzyna i Intermag zorganizowały konferencję prasową. Na niej zaprezentowano założenia programu Agrorewolucje. To program edukacyjny o innowacyjnym charakterze.

Agrorewoulcje – koncepcja

Radosław Wilk z Intermag zaprezentował założenia programu

O tym jak powstała koncepcja AGROREWOLUCJE opowiedział Radosław Wilk z Intermag. W jego ocenie plantatorom brakuje kompletnej strategii prowadzenia upraw. Opiera się ona na trzech filarach: nawożeniu posypowym, ochronie oraz nawożeniu dolistnym i biostymulacji. Ideą stojącą u zarania programu AGROREWOLUCJE stała się więc chęć dostarczenia kompleksowych, najlepszych rozwiązań. Do uczestnictwa zaproszono ważnych operatorów na rynku. Jednak aby program mógł być skuteczny i kompletny, dostarczenie nowych technologii zostało połączone z życiem na wsi, codziennym prowadzeniem gospodarstwa. W ramach programu pokazane zostaną 3 gospodarstwa. Dzięki nowym technologiom osiągną one znacznie wyższy próg rentowności. Ukazana zostanie także codzienność życia na wsi, to w jaki sposób rolnicy pracują, jak wygląda ich praca. Pierwsza seria programu składa się z 14 odcinków. Przedstawiciele firm Grupa Azoty, Ciech Sarzyna i Intermag liczą, że w przyszłości odbędą się kolejne edycje programu. Uczestnicy AGROREWOLUCJI otrzymają pełne zaplecze produktowe do przeprowadzenia agrorewolucji we własnych gospodarstwach. Otrzymają oni nawozy dolistne i biostymulatory, nawozy doglebowe i środki ochrony roślin. Na ten cel firmy przeznaczyły ponad 100000 zł. Gospodarzami programu będą Anna i Grzegorz Bardowscy, znani z programu „Rolnik szuka żony”. Będą oni jeździć po Polsce, spotykać się z uczestnikami i podpowiadać w jaki sposób mogą zmaksymalizować dochody ze swego gospodarstwa.

Jak wziąć udział w programie?

Aby zgłosić się do programu wystarczy mieć ukończone 18 lat, wypełnić ankietę zgłoszeniową na stronie www.agrorewolucje.pl i przesłanie maksymalnie 1 minutowego filmu prezentującego kandydaturę. Wybór gospodarstw do programu będzie opierał się o to, czy gospodarstwo potrzebuje pomocy ekspertów. Zgłoszenia można nadsyłać do 18 czerwca. Wybrane zostanie 5 gospodarstw do odcinka półfinałowego. Po wizycie w tych gospodarstwach do finału awansują 3 gospodarstwa. Z grupy 5 gospodarstw 2 wytypują Prowadzący, 1 gspodarstwo wskażą internauci. Informacje o realizacji programu będą publikowane na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, You Tube czy Instagram. Program rusza w przyszłym sezonie, a pierwszy odcinek, półfinałowy ruszy po zbiorach 2018 roku. Jego przedmiotem będzie przygotowanie gleby pod kolejny sezon wegetacyjny. Choć pomysł łączy trzy duże, polskie firmy, to ich przedstawiciele nie zamykają się na współpracę z innymi jeszcze podmiotami.

Firmy zaangażowane w Agrorewolucje

Zapleczem eksperckim AGROREWOLUCJI są trzy polskie firmy: Grupa Azoty, drugi największy producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Unii Europejskiej, CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin oraz INTERMAG, jeden z największych producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów w Europie.

Sławomir Zając z firmy Azoty Puławy

Udział Grupy Azoty w AGROREWOLUCJACH to część naszej strategii działania w sektorze Agro i wyraz ewolucyjnego podejścia do procesu sprzedażowego. Dziś, w dobie rosnących oczekiwań konsumenckich, nie wystarczy mieć najwyższej jakości portfolio produktów. To, co zbliża nas do odbiorców naszych nawozów, buduje zaufanie i pozwala traktować się po partnersku to umiejętność dzielenia się wiedzą. Stąd też decyzja o przystąpienie do projektu, którego celem nadrzędnym jest właśnie edukacja. Jestem przekonany, że wieloletnie doświadczenie zarówno Grupy Azoty, jak i pozostałych partnerów tego przedsięwzięcia, przełoży się na wzrost produktywności nie tylko gospodarstw rolnych biorących udział w programie, ale również rolników, którzy zdecydują się skorzystać z cennych porad ekspertów w ramach własnych możliwości – mówi Sławomir Zając, Kierownik Działu Marketingu, Grupa Azoty.

Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu Ciech Sarzyna

Jako największy polski producent środków ochrony roślin chcemy wyznaczać najlepsze standardy nie tylko w zakresie promocji naszych produktów, ale także kontaktu z klientami czy szerzenia wiedzy o prawidłowej i skutecznej ochronie upraw polowych. Już dziś na naszej stronie „ciechagro.pl” polscy rolnicy mogą znaleźć liczne fachowe porady, filmy poradnikowe na temat ochrony roślin czy rozbudowany atlas chwastów. Mam nadzieję, że program AGROREWOLUCJE będzie kolejnym przykładem prowadzonych przez nas działań promocyjnych i edukacyjnych, które spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem polskich rolników – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin.

Wiesław Ciecierski z Intermag

Firma INTERMAG dziś jest symbolem postępu technologicznego w branży rolniczej. W tym roku obchodzimy 30-lecie swojej działalności i od 30 lat tworzymy, doskonalimy i wdrażamy do praktyki rolniczej coraz nowocześniejsze produkty, których zadaniem jest zwiększać nie tylko ilość plonów, ale również ich jakość. To wszystko możliwe jest dzięki ciągłemu inwestowaniu oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych w pełnym ich zakresie – od tych prowadzonych w komorach klimatycznych, gdzie kontrolujemy warunki i obserwujemy reakcję roślin z poziomu laboratoryjnego, aż po weryfikację w warunkach polowych w różnych regionach Polski i Świata. Nauczyliśmy się rozumieć rośliny, interpretować ich potrzeby i oceniać reakcję na różne czynniki w trakcie wegetacji. Dzięki temu nasze produkty bardzo pozytywnie wpływają na rozwój roślin, za co są cenione przez rolników na całym świecie. AGROREWOLUCJE są szansą dla polskich rolników na zdecydowanie lepszy dostęp do najnowszej wiedzy i technologii, dzięki której będą mogli szybciej rozwijać swoje gospodarstwa i zmieniać je w nowoczesne i dochodowe przedsiębiorstwa. Niezwykle cenną wartością tego programu jest kompleksowość w pokazywaniu technologii produkcji roślinnej, ponieważ tylko dzięki takim działaniom gospodarstwo jest w stanie się zmieniać i uzyskiwać naprawdę wysokie zyski – mówi Wiesław Ciecierski, Dyrektor Marketingu w INTERMAG.

Przedstawiciele firm uczestniczących w programie Agrorewolucje