Bardzo mała produkcja warzyw w 2019 roku

Zbiory marchwi kombajnem


Produkcja warzyw gruntowych wedlug grudniowego szacunku GUS oceniana jest na ponad 3,8 mln t, tj. o ok. 6% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Których warzyw zebrano najmniej, a których najwięcej?

Warunki tegorocznej wegetacji warzyw gruntowych, podobnie jak w poprzednim sezonie, były bardzo trudne, przede wszystkim z uwagi na długotrwałą suszę, jaką notowano już od wiosny. Deficyt wody w glebie po zimie, spotęgowany brakiem opadów i ekstremalnymi temperaturami wiosną i latem, ograniczył znacznie plonowanie większości gatunków warzyw, szczególnie odmian wczesnych. Jedynie na plantacjach nawadnianych plony były zadawalające. Od września warunki wegetacji zaczęły się poprawiać, sprzyjając plonowaniu warzyw odmian późniejszych. Pozwoliło to na oszacowanie nieco wyższych zbiorów, niż przewidywane w poprzedniej ocenie. Przebieg warunków wegetacji we wrześniu i w październiku sprzyjał szczególnie lepszemu plonowaniu późnych odmian kapusty, kalafiorów i brokułów.

Łączną produkcję warzyw gruntowych (odmian wczesnych i późnych) oszacowano w 2019 r. na ponad 3,8 mln t, tj. na poziomie o ok. 6% niższym od produkcji roku ubiegłego. W porównaniu do roku 2018 zanotowano zmniejszenie się produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych, zwłaszcza korzeniowych. Zbiory kapusty ocenione zostały na ponad 0,8 mln t, a kalafiorów na ok. 210 tys. t. Produkcję cebuli oszacowano na poziomie ok. 535 tys. t, a zbiory marchwi zostały ocenione na blisko 680 tys. t, natomiast produkcję buraków oszacowano na ok. 270 tys. ton. Zbiory ogórków oceniono na blisko 225 tys. t, a pomidorów – na ok. 240 tys. ton. Łączna produkcja pozostałych gatunków warzyw została oszacowana na przeszło 855 tys. ton.