Grupa Marwit działa od 2007 roku i jest bezpośrednim dostawcą warzyw do zakładów przetwórczych firmy Marwit. Uprawy te zajmują około 450 ha. Pozostały areał to uprawy rolnicze. Trzon produkcji stanowią warzywa korzeniowe: marchew, burak ćwikłowy oraz kapusta głowiasta i cebula. Marwit od lat korzysta z bogatego wachlarza środków ochrony roślin Bayera.


Ochronę  przed chorobami i szkodnikami na naszych polach staram się prowadzić  tak, aby dopasować zabiegi do potrzeb i warunków pogodowych w danym okresie uprawy – mówi Robert Bartkowski kierownik ds. agrotechnicznych w grupie Marwit.


 

Właściwa odmiana na odpowiednim terenie

Robert Bartkowski stara się racjonalnie podchodzić do ochrony roślin. Podkreśla, że o końcowy efekt produkcji trzeba zadbać już na starcie, m.in. poprzez wybranie właściwego stanowiska pod uprawę. W przypadku marchwi należy unikać terenów po warzywach korzeniowych, ale również miejsc, gdzie uprawiany był rzepak (roślina ta jest żywicielem dla grzybów z rodzaju Sclerotinia, będących sprawcą zgnilizny twardzikowej). Kolejny ważny element to odpowiedni dobór odmian – tam gdzie zagrożenie ze strony patogenów jest wyższe, lepiej uprawiać bardziej odporne odmiany.

Bezpieczne i zdrowe warzywa

Najlepsza ochrona opiera się na kompleksowych rozwiązaniach. W grupie Marwit od kilku lat z powodzeniem stosowany jest biologiczny środek Contans WG. Ostatnio w programie ochrony marchwi znalazły się również najnowsze fungicydy z firmy Bayer, Luna Experience 400 SC oraz Serenade ASO. Na wstępie produkty poddano testom na małych poletkach. Obecnie są stosowane na dużych polach produkcyjnych. Na bazie wspomnianych fungicydów biologicznych i nowoczesnych produktów chemicznych, budowany jest program ochrony marchwi przed alternariozą naci, mączniakiem prawdziwym baldaszkowatych, czarną zgnilizną korzeni i wspomnianą zgnilizną twardzikową. Z mojego doświadczenia wynika, że optymalnym momentem na zastosowanie Luny Experience  jest ostatnia dekada sierpnia. Największa presja patogenów chorobotwórczych (zwłaszcza Sclerotinia sclerotiorum, sprawcy zgnilizny twardzikowej) występuje zwykle we wrześniu, dlatego wykonując zabiegi zapobiegawcze odpowiednio wcześniej, możemy zabezpieczyć rośliny przed infekcjami w tym krytycznym okresie – podkreśla R. Bartkowski. Strategia doskonale sprawdziła w sezonie 2016 i pozwoliła utrzymać zdrową nać do momentu zbiorów. Ma to szczególne znaczenie w przypadku marchwi, która jest długo przechowywana.

Zdrowa i silna nać aż do zbiorów, świadczy o dobrze prowadzonej ochronie na polach Marwitu

Cel – długie przechowywanie

W grupie Marwit marchew przechowywana jest nawet do początku lipca kolejnego roku po zbiorze. Dlatego tak istotne jest wykonanie odpowiednich zabiegów zabezpieczających korzenie na cały okres składowania w chłodniach. Podstawowym problemem przy przechowywaniu marchwi jest zgnilizna twardzikowa. Gdy się pojawi, powoduje nie tylko bezpośrednie straty, może również szybko się rozprzestrzeniać. Porażone korzenie zaczynają produkować więcej etylenu, wzrasta tempo oddychania. To przyczynia się do poważnych strat po wyjęciu marchwi z chłodni  – podkreśla kierownik R. Bartkowski.

 

Ekspert radzi: Przygotowanie marchwi do przechowywania powinno zaczynać się już na etapie produkcji w polu, a tak naprawdę siewu nasion. Grzyb Sclerotinia sclerotiorum będący sprawcą zgnilizny twardzikowej jest patogenem glebowym, gdzie się rozwija i bytuje. Aplikacja Contans WG, przed siewem nasion lub w trakcie tego procesu, pozwala zabezpieczyć rośliny przed infekcjami, niszcząc znajdujące się w glebie sklerocja grzyba. Polecam zatem po sięgniecie po Constans WG już na etapie siewu nasion, gdyż to pozwoli uzyskać zdrowe plony marchwi, przydatnej do długiego przechowywania.

 Reklama

Robert Bartkowski, Marwit

Radosław Suchorzewski, Bayer