Grzegorz Olejniczak z miejscowości Lubikowo koło Sannik to specjalista jeśli chodzi o uprawę brokułów kierowanych na rynek świeży jak też do przetwórstwa. Uprawę tą uważa za bardzo wymagającą jeśli chce się uzyskać właściwej jakości plon. Dlatego przed każdym nowym nasadzeniem zawsze przeprowadza analizę składu chemicznego gleby i dopiero na jej podstawie wprowadzane są do gleby poszczególne składniki odżywcze. W tym sezonie po raz pierwszy do dokarmiania dolistnego włączył produkty z firmy ADOB, co jak uważa okazuje się trafionym rozwiązaniem.

Brokuły warto dokarmiać dolistnie

Uprawiając brokuł należy pamiętać, że gatunek ten ma stosunkowo płytki system korzeniowy, dlatego też nagromadzenie składników pokarmowych powinno być zlokalizowane w strefie ich pobierania. Uzupełniającym nawożeniem jest podawanie składników odżywczych dolistnie. Jak informuje Włodzimierz Prus z firmy ADOB, w nawożeniu brokułów oraz innych warzyw krzyżowych dobrze sprawdzają się produkty z serii ADOB® ProFit, które oferowane są w różnych składach. Jako przykład podaje potas, który aby był dobrze pobrany przez rośliny musi być oczywiście wprowadzony do gleby. Bardzo często jednak te ilości okazują się niewystarczające lub z różnych przyczyn nie mogą być pobrane przez roślinę (np. na skutek przechodzenia składników pokarmowych w  w formy trudno dostępne dla roślin lub ich wymyciu w głębsze warstwy gleby). Dlatego w okresie formowania się róży uzupełniającym dokarmianiem tym składnikiem będzie opryskiwanie roślin roztworem nawozu ADOB® ProFit 4+12+38 + mikro.

Dlaczego mikroelementy są takie ważne?

Należy także pamiętać, że warzywa kapustne, pomimo że potrzebują mikroelementów w bardzo małych ilościach (pobierają od kilku do kilkuset gramów z hektara), to  niedobór jakiegokolwiek z nich ogranicza plonowanie w takim samym stopniu jak niedobór makroelementu. Problemem może być również nadmiar mikroskładnika, gdy występuje on w zbyt wysokim stężeniu w glebie lub podłożu – jest on bowiem toksyczny dla roślin. Warto pamiętać, że w uprawie tych warzyw bardzo istotne jest uregulowanie odczynu gleby. Optymalnym sposobem na dostarczanie mikroelementów okazuje się ich podawanie  poprzez dokarmianie dolistne, sięgając po wysokiej jakości chelaty dostępne w nawozach z serii ADOB® IDHA, które poprawiają zarówno parametry wody jak też zapewniają szybkie i optymalne pobieranie dostarczanych wraz z nimi składników odżywczych.

W ofercie dostępne są nawozy zawierające większość ważnych dla roślin składników odżywczych w postaci chelatów jak np. miedź (ADOB® Cu IDHA), żelazo (ADOB®Fe IDHA), mangan (ADOB® Mn IDHA), cynk (ADOB® Zn IDHA) i oczywiście bardzo ważny dla roślin wapń (ADOB® Ca IDHA). Do bardzo ważnych mikroelementów w uprawie brokułów należy zaliczyć m.in. molibden oraz bor. Składniki te warto podawać profilaktycznie, gdyż odgrywają bardzo ważną rolę w inicjacji róż brokuła. Niedobór molibdenu spotyka się często na glebach ubogich w fosfor i kwaśnych . Natomiast niedobór boru powstaje najczęściej na glebach alkalicznych i powoduje powstawanie pustych przestrzeni w głąbie , zamieranie najmłodszych liści i wierzchołków wzrostu oraz brunatnienie róż.  W przypadku ważnego dla roślin wapnia, należy pamiętać, że jest to składnik, którego pobieranie jest utrudnione w czasie suszy, wówczas bardzo ważne staje się cykliczne podawanie tego składnika korzystając np. z nawozu  ADOB® Ca IDHA.

Brokuły przygotowane do sprzedaży