W dniach 3-4 listopada w Lesznie pod Warszawą odbyło się spotkanie organizacji Euronion zrzeszających przedstawicieli cebulowej branży z niektórych krajów Europy i USA. W konferencji stanowiącej element tego wydarzenia oprócz nich udział wzięli przedstawiciele marek Bayer i Seminis, partnerów  imprezy która w tym roku odbyła się na polskiej ziemi.

Cebula na świecie

Na temat handlu cebulą i jej produkcji w ostatnich latach mówiła Sonja Illert. Z przekazanych przez nią informacji wynika, że w latach 2019 i 2020 światowy popyt kreowały w dużej mierze Indie. Działo się tak z uwagi na duże starty w produkcji jakie w kraju tym odnotowano w tych właśnie latach. Jednak w sezonie 2020/2021 towaru z krajowych źródeł na hinduski rynek napływało dużo. To ograniczyło nieco zainteresowanie kupców z tego kraju towarem z Europy i innych miejsc, w których uprawa cebuli jest popularna. Także Brazylia jest ważnym rynkiem dla wielu eksporterów tego gatunku. Począwszy od lipca ceny uzyskiwane za towar tam są zadowalające i wciąż rosną. W październiku osiągnęły rekordowe wręcz wartości, wielokrotnie wyższe niż w dwóch ubiegłych latach o tej porze. Obecnie na rynek ten trafia głównie cebula z Argentyny, a częściowo także z Chile. W latach 2015-2016 dominująca pozycję w tym południowoamerykańskim kraju miała Holandia, lecz obecnie utraciła ona dawne znaczenie.

W Nowej Zelandii z uwagi na zmniejszenie powierzchni uprawy i ekstensywne deszcze podaż cebuli także będzie niższa od znanej z poprzednich lat. Widać już teraz, że potężne zapotrzebowanie na cebulę może pochodzić z Senegalu. Mieszkańcy tego afrykańskiego kraju są miłośnikami jedzenia cebuli, jednak wzrost cen nawozów sprawił, że powierzchnia tegorocznych upraw cebuli w Senegalu jest mniejsza o 25%, a spodziewane plony także o 25% niższe od tych, jakie uzyskuje się tam zazwyczaj.

Cebula w Europie

Hans-Christoph Behr przedstawił kilka interesujących doniesień z europejskiego rynku cebulowego. Duże wahania w powierzchni uprawy tego gatunku w Europie zaliczyła w przeciągu ostatnich 2 lat Hiszpania. Ostatnio wzrósł on o 15%, choć w wielu krajach był ograniczany. Jednak biorąc pod uwagę wielolecie i areał produkcyjny wiodących krajów, to powierzchnia z jakiej zbiera się cebulę wciąż pozostaje ok. 5% powyżej średniej z ostatnich lat. Plonowanie w 2022 roku na Starym Kontynencie spało mimo tego o 13,4% łącznie. Polska dość konsekwentnie pozostaje na 3 miejscu wśród producentów cebuli za Holandią i Hiszpanią. Na naszym kontynencie cebula jest w tym sezonie generalnie nieduża – udział zgrubień o średnicy 70 mm i więcej wynosi ok. 15%. Niewiele, choć i tak więcej niż deklarowali niektórzy przedstawiciele Euronion.

Polityka ma wpływ na uprawę cebuli. Bardzo zmalała jej produkcja na Ukrainie w wyniku wojny. To może otwierać nowe możliwości eksportowe. Szacuje się, że Ukraina może sprowadzić ok. 120 tys. t. cebuli na zaspokojenie potrzeb swych mieszkańców. Nieaktywne są przy tym środkowo-azjatyckie kierunki zaopatrzenia naszego wschodniego sąsiada ze względów logistycznych.

Przyszłość sektora cebulowego

Albert Schirring z firmy Bayer podzielił się swoimi przemyśleniami o tym jak może wyglądać rynek cebuli w przyszłości. Stwierdził, że obecnie funkcjonujący system wymiany żywnością na świecie jest wrażliwy na polityczne zawirowania. Dowodzi tego konflikt na Ukrainie. Jednocześnie, zarysowują się widocznie dwie tendencje: z jednej strony wciąż idziemy w kierunku dużych gospodarstw, gdzie dominuje mechanizacja nad pracą ręczną. Z drugiej zaś strony, coraz mocniej akcentowane są wątki związane z ochroną klimatu i środowiska. Bayer chce rozwijać swoje produkty w obu tych kierunkach. Muszą one być innowacyjne. Tu z pomocą przychodzą nowe cyfrowe rozwiązania. Równie ważna dla koncernu jest troska o kondycję środowiska naturalnego. Bayer zamierza stworzyć model ogrodniczy ograniczający o 30% negatywny wpływ ogrodnictwa na naturalny stan środowiska. Cebula pozostaje dla firmy bardzo ważnym gatunkiem. Można w jego uprawie stosować rolnictwo precyzyjne i integrowaną ochronę.

Prelegent uwagę poświęcił także zagadnieniom ochrony. Główne wyzwania w tym obszarze produkcji cebuli to walka z wciornastkami, Stemphylium, chorobami glebowymi, nicieniami patogenicznymi oraz chorobami wirusowymi przenoszonymi przez insekty. Kolejne wyzwania niesie ze sobą Green Deal. Póki co, to nie jest jeszcze konkretna legislacja, a raczej ambicja do osiągnięcia pewnych celów. Wydaje się jednak, że urzędnicy przed nakładaniem obowiązków na plantatorów powinni z nimi wpierw rozmawiać. Uważam, że normy produkcji żywności obecnie są już wystarczająco wyśrubowane i nie ma potrzeby nakładania kolejnych ograniczeń. Zwłaszcza, że sytuacja międzynarodowa temu nie sprzyja – mówił w Lesznie A. Schirring

Więcej w Przewodniku po uprawie cebuli

Już niebawem na rynek trafi Przewodnik po uprawie cebuli. Jego wydawcą jest porta www.warzywapolowe.pl. To publikacja, w której znajdą się najważniejsze informacje związane z produkcją cebuli. Jeden z artykułów w tej publikacji zawierał będzie szczegółowe doniesienia z poszczególnych krajów zrzeszonych w Euronion dotyczące poziomów produkcji cebuli i aktualnej dynamiki jej sprzedaży. Wynika z nich, że obecnie na cebulowym rynku w Europie zachodzą procesy, które będą mieć bardzo silny wpływ na kształtowanie się cen cebuli w końcu zimy i wiosną. Z pewnością warto zaopatrzyć się w Przewodnik po uprawie cebuli, by zorientować się w sytuacji i opracować strategię sprzedaży zebranego w 2022 roku plonu.