O ile w przypadku warzyw uprawianych z rozsady mamy możliwość ingerencji w proces produkcji, regulacji klimatu i „pomocy” roślinom, tak gatunkom uprawianym z siewu bezpośredniego do gruntu , możliwości te są w pewien sposób ograniczone. Podstawą jest zapewnienie dobrego startu, dlatego też powinniśmy zapewnić nasionom jak najlepsze warunki do wschodów.

Zabezpiecz nasiona

Po pierwsze wysiewanie zaprawionych nasion. Możemy zakupić już zaprawione nasiona , lub zrobić to samodzielnie. W   bieżącym sezonie mamy dopuszczone do stosowania dwie zaprawy Sarox T 500 FS (karboksyna+tiuram) w ilości 4 ml/kg nasion i Zaprawa nasienna T 75 DS/WS (tiuram) – w dawce 3 g/kg nasion. Zaprawy te chronią przed kompleksem patogenów (Pythium, Phytophtora, Fusarium, Alternaria, Botrytis, Pseudomonas) wywołujących zgorzel siewek.
Również czynniki zewnętrzne takie jak : temperatura, wilgotność, głębokość siewu mają wpływ na kiełkowanie nasion i wschody. Niska temperatura,   wysoka wilgotność, głęboki siew przedłużają wschody i stwarzają większe ryzyko porażenia przez wymienione patogeny. Dlatego nie zawsze wczesne siewy są dobrym rozwiązaniem z racji niedostatecznie ogrzanej gleby i panujących jeszcze niskich temperatur. Szczególne znaczenie ma to przy siewie odmian cebuli typu hiszpańskiego, które wymagają wyższych temp. gleby , i w naszych warunkach powinno je się wysiewać po 10-15 kwietnia.

Pierwsze szkodniki
Innym zagrożeniem dla siewek oraz młodych roślin cebuli jest śmietka cebulanka. Pierwsze pokolenie pokazuje się na przełomie maja/czerwca – to pokolenie uszkadza siewki i młode rośliny. Drugie pokolenie pojawia się ok. połowy lipca i uszkadzając wytworzone już cebule.
Firmy nasienne oferują obecnie nasiona cebuli zaprawione oprócz fungicydem również insektycydem (s.a. fipronil) , który chroni przed pierwszym pokoleniem śmietki cebulanki a także pierwszymi nalotami wcironastka. Wskazane są jednak lustracje, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości zalecane są zabiegi insektycydowe, zalecanymi preparatami.
Uwaga na herbicydy
Cebula jest gatunkiem o bardzo dużej wrażliwości na herbicydy, zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu do ok. 3-4 liścia. Dlatego też starajmy dobierać herbicydy do fazy rozwojowej siewek cebuli i do występujących chwastów, z ostrożnością i rozwagą podchodźmy do mieszania kilku preparatów czy substancji aktywnych (tzw. zalecenia holenderskie, niemieckie) zwracając szczególną uwagę na zawartość substancji aktywnej oraz formulację preparatu.

Czas na fungicydy

Podobnie jak w zeszłym roku zima była bardzo łagodna, dzięki temu cebule ozime (z siewki i z dymki) przetrwały w dobrej kondycji. Cebule te są pierwotnym źródłem infekcji mączniakiem rzekomym dla cebul sianych wiosną, dlatego też, jeśli w pobliżu plantacji wiosennych są cebule ozime, pamiętajmy o, tym, że :
– należy również dobrze chronić cebule ozime
– na cebulach wiosennych ochronę zacząć już na przełomie maja i czerwca
– nie mając pewności czy doszło do infekcji czy nie zastosować środka o systemicznym o działaniu wyniszczającym np. Infinito 687,5 SC, Ridomil Gold MZ 67,8 WG,
– stosować naprzemiennie preparaty o różnym mechanizmie działania

Cebule ozime są bardzo często źródłem mączniaka rzekomego
Cebule ozime są bardzo często źródłem mączniaka rzekomego