Program Ochrony Roślin Warzywnych jest corocznie opracowywany w oparciu o aktualny rejestr środków ochrony roślin Ministerstwa Rolnictwa. Każdego roku do rejestru wpisywane są nowe preparaty, niektóre ze środków są wycofywane, a część ma zmieniane etykiety rejestracje. Sprawdźmy zatem, jakie aktualnie preparaty są zarejestrowane do zwalczania chorób w uprawie ogórka.

Drobne wskazówki w uprawie

Należy pamiętać, iż ogórków nie należy uprawiać na tym samym polu częściej niż co 3 lata, ponieważ gleba może być zainfekowana przez patogeny. Najczęściej spotykane są te z rodzaju Phytium, Fusarium i Verticillium. Uprawa odmian, które wykazują tolerancję na mączniaka rzekomego to np. Atlas F1, Aladyn F1, Parys F1, Cezar F1. Odmiany te pozwalają w znaczny sposób ograniczyć stosowanie ochrony chemicznej. W celu ograniczenia pierwotnych objawów mączniaka rzekomego należy wykonywać częste lustracje. W chwili występowania chłodnej wiosny ważne, by opóźnić siew, ponieważ długi okres kiełkowania nasion sprzyja rozwojowi zgorzeli siewek.

WAŻNE!

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne i zbiory ogórków należy przeprowadzać po obeschnięciu rosy, ogranicza to rozprzestrzenianie się chorób.