Czy stres wodny wydłuża trwałość pozbiorczą brokułów?Naukowcy badają związek między nawadnianiem a okresem przydatności do spożycia brokułów. Zespół badaczy z Wydziału Agronomii Uniwersytetu w Buenos Aires (FAUBA) bada, w jaki sposób zwiększyć wpływ metabolitów wtórnych, takich jak glukozynolany, w celu zwiększenia okresu przechowywania plonów po zbiorach.

Zmiany z korzyścią dla konsumenta

Ogólnie rzecz biorąc, gdy rośliny przechodzą okres stresu wodnego, aktywność metabolizmu wtórnego wzrasta, aby zrównoważyć układ metaboliczny. Istnieje grupa substancji, które roślina produkuje w celu samoregeneracji, a które przy okazji są korzystne także dla zdrowia ludzkiego, ponieważ mają między innymi działanie przeciwutleniające i neuroreparacyjne – powiedział Christian Krizaj, profesor ogrodnictwa w FAUBA. Kontrolujemy ilość podawanej roślinom wody w różnych fazach wegetacyjnych i ustalamy poziom przy którym stres nie powoduje jeszcze dużego spadku plonów, a jednocześnie zwiększa stężenie metabolitów wtórnych co w efekcie podnosi walory prozdrowotne pozyskiwanych róż – dodał naukowiec. W ciągu minionych pięciu lat pracy specjaliści z FAUBA, kierowani przez profesor zarządzającą Katedrą Ogrodniczą, Dianę Frezza, skupili się na poznaniu szczególnych cech uprawy, obliczeniu optymalnych dawek nawadniających i identyfikacji najodpowiedniejszego czasu ograniczenia dostępności wody.

Dłuższy okres przechowywania

Kolejnym aspektem, który naukowcy FAUBA starają się poprawić, jest jakość brokułów po zbiorach. Naukowcy przypominają, że część tych roślin, którą spożywamy to kwiatostan, a te narządy mają bardzo wysoką szybkość degradacji. Dlatego ważne jest wydłużenie okresu trwałości pozbiorczej, aby brokuł docierał do konsumentów w dobrym stanie. Zwiększona obecność metabolitów wtórnych może również poprawić jakość brokułów po zbiorach, dzięki czemu nie ulegają one tak szybkiej dekompozycji i wydłuża się okres ich sprzedaży i konsumpcji – powiedział Krizaj. W trakcie badań naukowcy doszli do wniosku, że podczas przechowywania w niskich temperaturach (5 ° C) brokuły poddane stresowi miały lepsze parametry jakościowe po 14 dnach w porównaniu z uprawami z grupy kontrolnej, nie poddanymi stresowi wodnemu. Silniejsze różnice zaznaczyły się jednak gdy przechowywanie przeprowadzono w temperaturze bliskiej pokojowej (14,7 ° C). Róże roślin poddanych stresowi pozostawały w granicach określonych parametrów jakościowych, podczas gdy te z grupy kontrolnej już po tygodniu cechowały się znacznie gorszą jakością, dyskwalifikującą je z obrotu handlowego.

Upiec nie dwie lecz kilka pieczeni przy jednym ogniu

Zespół FAUBA prowadzi serię testów z nawadnianiem brokułów już od 2014 roku. Podawanie wody roślinom ograniczane jest w różnych fazach wegetatywnych, a wyniki produkcyjne są skrzętnie odnotowywane. Dzięki tym próbom naukowcy osiągnęli już pewne pozytywne wyniki. Jednak kontynuacja badań w celu uzyskania brokułów o lepszych właściwościach odżywczych i lepszych wydajności polowych jest wciąż konieczna. Kolejną korzyścią na której odniesienie liczy zespół jest opracowanie bardziej efektywnej strategii wykorzystania wody do produkcji róż tego gatunku.

Źródło: supercampo.perfil.com