Dopłaty obszarowe 2024. Ważne terminy i zasady
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło zasady przyznawania dopłat na rok 2024. 15 marca rusza nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2024 r.

Wniosek można złożyć o różne formy wsparcia, takie jak interwencje w formie płatności bezpośrednich, przejściowe wsparcie krajowe, interwencje w ramach II filara WPR, płatności obszarowe kontynuowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ekoschematy powierzchniowe i dobrostanu zwierząt.

Podstawowy termin składania wniosków to 15 maja 2024 r. Przewidziana jest możliwość złożenia w terminie do 10 czerwca 2024 r. przy stosowaniu zmniejszenia płatności za opóźnienie. Dodatkowo, można wprowadzać zmiany we wniosku do 31 maja 2024 r. lub do 15 września 2024 r. w przypadku informacji o nieprawidłowościach. Państwowe ośrodki doradztwa rolniczego również zapewnią bezpłatne wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.