Ile kosztują selery i buraki ćwikłowe – ceny hurt/detal pod koniec października


Jak kształtują się ceny selerów i buraków ćwikłowych pod koniec października. Zebrane dane dotyczą okresu 24-27 października 2023 roku. W zestawieniu znalazły się ceny na głównych hurtowych w Polsce oraz kilku sieciach handlowych.

Ceny hurtowe selera

Tabela 3. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: seler (zł/kg)

GiełdaCena minimalnaCena maksymalna
AGROHURT S.A. (Rzeszów)4,55,0
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.1,72,25
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce3,64,0
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)4,4*5,0*
Giełda Kaliska Sp. z o.o.4,04,0
Kompleks Handlowy „Rybitwy” w Krakowie2,53,0
Rolno-spożywczy rynek hurtowy we Wrocławiu („Targpiast”)3,64,5

* w przeliczeniu z 5 kg worka

Notowania cen nie pozostawiają złudzeń, że sprzedaż selerów korzeniowych w tym okresie zwłaszcza na rynku pod Warszawą nie była korzystna dla producentów, ponieważ średnio sprzedawano je za 2 zł/kg i tym samym w wielu przypadkach poniżej progu opłacalności. Nieco lepiej było na krakowskich „Rybitwach” (2,5-3 zł/kg), natomiast na pozostałych rynkach hurtowych cena minimalna wynosiła co najmniej 3,6 zł/kg. Za wysokiej jakości zgrubienia w Rzeszowie i Poznaniu płacono nawet 5 zł/kg. Dla porównania notowania cen selerów z 24-26 października ubiegłego roku na rynkach hurtowych przedstawiały się następująco (zł/kg):

Rzeszów – 3,6-4,5 

Bronisze – 1,7-2,5 

Poznań – 5,0-5,6 

Kalisz – 3,0-3,6 

Kraków – 2,6-3,0 

Wrocław – 4,0-5,0 

Ceny hurtowe buraków ćwikłowych

Tabela 4. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: burak ćwikłowy (zł/kg)

GiełdaCena minimalnaCena maksymalna
AGROHURT S.A. (Rzeszów)1,52,0
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.0,71,0
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce1,31,6
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)2,0*2,8*
Giełda Kaliska Sp. z o.o.1,01,4
Kompleks Handlowy „Rybitwy” w Krakowie1,01,2
Rolno-spożywczy rynek hurtowy we Wrocławiu („Targpiast”)1,01,5

* w przeliczeniu z 5 kg worka

Cena wywoławcza kilograma buraków ćwikłowych w Krakowie, Wrocławiu i Kaliszu wynosiła równo złotówkę. Najkorzystniej było je sprzedaż w Poznaniu (2,0-2,8 zł/kg). Buraki „pozwoliły zarobić” również w Rzeszowie i na Lubelszczyźnie, gdzie sprzedawano je w po stabilnej cenie odpowiednio za 1,5-2,0 zł/kg i 1,3-1,6 zł/kg. Dla porównania notowania cen buraków z 24-26 października ubiegłego roku na rynkach hurtowych przedstawiały się następująco (zł/kg):

Rzeszów – 1,2-1,6 

Bronisze – 0,8-1,6

Poznań – 2,0-3,0 

Kalisz – 1,2-1,5 

Kraków – 1,0-1,2 

Wrocław – 1,6-2,0 

Ceny detaliczne selera

Analizę cen warzyw korzeniowych w dyskontach przeprowadzono biorąc pod uwagę wybrane sieci handlowe w Krakowie w dniu 28.10.2023 r. 

Tabela 7. Ceny detaliczne selerów (zł/kg)

SiećCena
Auchan4,69
Biedronka5,99
Lewiatan4,49
Lidl5,99

Selery również Lewiatan sprzedawał najtaniej, bo już za 4,49 kg/ha. Nieco droższe były w Auchan, a po 5,99 zł/kg sprzedawano je w Biedronce i Lidlu. 

Ceny detaliczne buraków ćwikłowych

Tabela 8. Ceny detaliczne buraków ćwikłowych (zł/kg)

SiećCena
Auchan1,99
Biedronka2,99
Lewiatan2,49
Lidl2,99

Sieć Auchan oferowała buraki ćwikłowe najtaniej, bo po 1,99 zł/kg, natomiast w Biedronce i Lidlu za buraki konsumenci płacili po 2,99. Z kolei w Lewiatanie cena wynosiła 2,49 zł/kg.