Z tym pytaniem zwracamy się do was drodzy plantatorzy kapusty. Sprawdźcie zważcie i pokażcie to nam, a nagrody Was nie ominą. Zapraszamy plantatorów do udziału w konkursie Ile może ważyć kapusta?

Co trzeba zrobić:

 1. Znajdź największą i najcięższą główkę kapusty na swoim polu!
 2. Zważ ją, wykonaj zdjęcia (kapusta powinna leżeć na starowanej wadze elektronicznej lub może być zważona przy użyciu wagi bagażowej).
 3. Zmierz obwód i również wykonaj zdjęcie.
 4. Prześlij zdjęcie do nas na adres: konkurs@warzywapolowe.pl lub przez aplikację Messenger najpóźniej do 10 listopada
 • Do konkursu jedna osoba może złożyć jedno zgłoszenie
 • Jedno zgłoszenie powinno obejmować minimum 2 zdjęcia prezentujące wagę kapusty oraz średnicę główek. Zdjęć może być maksymalnie 6.
 • Zdjęcia powinny być wyraźne i ostre.
 • W przypadku złej jakości zdjęć lub nieprawidłowości w ich wykonaniu mogą one zostać zdyskwalifikowane.
 • Do zgłoszenia należy załączyć opis. Opis powinien zawierać – Imię i nazwisko plantatora, adres gospodarstwa, telefon i adres mailowy, nazwę odmiany, termin sadzenia i termin zbioru, masę główki i średnicę główki.

Wyniki konkursu będą ogłoszone 15 listopada za pośrednictwem portalu warzywapolowe.pl i naszego profilu społecznościowego FB, gdzie zostaną zamieszczone zwycięskie zgłoszenia, jak również wszystkie pozostałe.

Nagrodami w konkursie są:

 1. Pakiet rozsad warzyw kapustnych na kwotę 2000 od Grupy Producentów Rozsad Warzywa KRASOŃ.
 2. Pakiet nasion odmian kapusty (2 opakowania odmiany Kilabaron)  od firmy Syngenta Polska.
 3. Pakiet nawozów biostymulacyjnych od firmy Valagro, o wartości 1000 zł.
 4. Nagrody dodatkowe.

Ważne! Uczestnikiem Konkursu** może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca rolnikiem zajmującym się towarową produkcją warzyw o powierzchni minimum 2 ha.

Zgłaszając swój udział w konkursie akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Udostępnione dane osobowe będą wykorzystane w celach realizacji konkursu i wysyłki nagród.

Organizatorem konkursu „Ile ważyć może kapusta?” jest firma Hortus Media Sp. z o.o. wydawca portalu warzywapolowe.pl.

* Fotografie zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

** Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia do Konkursu (pracy konkursowej) oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (fotografii oraz ich opisów, tytułów) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.