Ile wynosi emerytura rolnicza?


Od 1 marca bieżącego roku emerytury oraz renty z KRUS uległy podwyższeniu. W związku z tym wiele osób zastanawia się, jak przedstawiają się nowe stawki, ile wynosi 13 emerytura oraz co jeszcze warto wiedzieć w kwestii świadczeń. Zatem – ile wynosi emerytura rolnicza?

Ile wynosi najniższa emerytura rolnicza? Co warto wiedzieć?

Do tej pory mogliśmy uzyskać 75% wartości minimalnej emerytury, która obowiązywała według przepisów emerytalnych. Jednak zgodnie z nowymi ustaleniami, stawka ta wzrosła do 90%, co w praktyce oznacza, że zamiast 1429,60 zł brutto w 2023 roku, obecnie uzyskamy 1602,86 zł brutto.

W przypadku, w którym świadczenie ustalane w omówiony przez nas powyżej sposób, jest mniejsze niż kwota najniższej emerytury pracowniczej (wynosząca od 1.03.2024 r. – 1.780,96 zł), możemy spodziewać się jego automatycznego podwyższenia do kwoty minimalnej.

Co więcej, ponownemu obliczeniu z urzędu podlegają także świadczenia uzupełniające dla osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Zatem suma kwot świadczeń pieniężnych opłacanych ze środków publicznych, razem ze środkami finansowanymi przez zagraniczne instytucje odpowiadające za renty oraz emerytury (wraz ze świadczeniami dodatkowymi), nie może być większa niż  2419,33 zł miesięcznie.

Ponadto ponowne obliczenie dotyczy zobowiązań wyrównawczych dla działaczy opozycji antykomunistycznej, ale również dla osób prześladowanych z powodów politycznych. W wyniku tego łączna kwota renty oraz emerytury rolniczej, z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku (który równy jest różnicy pomiędzy kwotą świadczeń udzielanych przez kraje członkowskie UE/EFTA a najniższą emeryturą w naszym państwie), a także świadczeniami przekazywanymi przez instytucje zagraniczne, uwzględniając zobowiązania wyrównawcze, nie powinna przewyższać 3415,50 zł miesięcznie.

Co należy wiedzieć o 13 emeryturze?

Trzynasta emerytura jest dodatkowym świadczeniem, przyznawanym nam bez konieczności składania wniosku. To szczególne wsparcie w wysokości 1.780,96 zł brutto, którego wypłata w 2024 roku przypada na kwiecień. Powinniśmy mieć również na uwadze, iż wypłaty netto będą nieco różnić się od siebie, ponieważ wiążą się one z poborem zaliczki na podatek dochodowy oraz składkę zdrowotną naliczaną od kwoty brutto.

Warunki uzyskania emerytury rolniczej

Emerytura rolnicza jest dla nas dostępna pod warunkiem, że spełniamy określone kryteria. Przede wszystkim, abyśmy byli uprawieni do uzyskania świadczenia, musimy osiągnąć odpowiedni wiek emerytalny, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, natomiast dla mężczyzn 65 lat.

Kolejnym bardzo ważnym kryterium, jest okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który musi wynosić przynajmniej 25 lat. Powinniśmy mieć świadomość, iż takie warunki są wynikiem nowelizacji z 2017 roku. Oznacza to, że musimy mieć ubezpieczenie przez co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem okresu od 1991 roku. Dla każdego z nas, kto zakończył swoją działalność przed 2017, ten okres zostaje wydłużony do minimum 30 lat.

Emerytura rolnicza – ile wynosi? Podsumowanie artykułu

Oddziały regionalne KRUS podwyższą emeryturę rolniczą, która od 1 marca 2024 roku wynosi 1602,86 zł brutto, czyli 90% najniższej emerytury, określonej w obecnie obowiązujących przepisach emerytalnych zwaloryzowanej od marca bieżącego roku wskaźnikiem, tj. 1780,96 zł.

W przypadku, gdy w wyniki waloryzacji okaże się, iż świadczenie wynosi mniej niż najniższa emerytura, KRUS podwyższy je do wspomnianej powyżej sumy.