Na spotkaniu brokułowo-kalafiorowym w Przypuście (czytaj również), którego współorganizatorem była firma AgroBiznes Park jej przedstawicielka, Anna Czart zademonstrowała działanie nowoczesnych instrumentów mierzących wilgotność gleby w polowej uprawie warzyw. W gospodarstwie Państwa Budnych, gdzie uprawia się brokuły, kalafiory, ziemniaki i cebulę, zainstalowana została stacja agrometeorologiczna oraz czujniki wilgotności gleby.

Pierwsze z wymienionych urządzeń jest bardziej zaawansowane. Może ono prowadzić i rejestrować pomiary dla kilku parametrów. Chodzi tutaj o wilgotność i temperaturę powietrza oraz gleby, ilość opadów atmosferycznych, ciśnienie powietrza, nasłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru. Aby uzyskać dostęp do danych zgromadzonych przez urządzenie nie trzeba nawet opuszczać domu. Wyniki pomiarów są wysyłane metodą GPRS na dowolne urządzenie stacjonarne lub przenośne. Specjalne oprogramowanie ABP Support dostarczane przez firmę AgroBiznes Park wizualizuje i archiwizuje raporty, które dostępne są jeszcze przez trzy lata po wykonaniu odczytów. Program konfiguruje się dla określonego rodzaju uprawy z uwzględnieniem terminu siewu a także specyfiki gleby, na której uprawiane są rośliny. Dzięki ABP Support można łatwiej planować kolejne terminy nawodnienia. Trafniej można także określić tempo wzrostu warzyw, ich potencjalny plon, podjąć decyzję o wykonaniu chemicznego zabiegu ochronnego, czy podjęcia prób ewentualnego zabezpieczenia roślin przed oddziaływaniem silnych wiatrów, czy przymrozków. Pomiary dokonywane są co godzinę, a przesyłane do użytkownika 6 razy w ciągu doby o określonych w trakcie konfiguracji porach.

Anna Czart opowiadała o działaniu stacji agrometeorologicznej

Stacja zasilana jest pięcioma bateriami AA. Nie wymaga zatem żadnej dodatkowej instalacji elektrycznej. Ze względu na niskie zużycie prądu jeden komplet baterii w zupełności wystarcza na sezon. Stacja może zostać pozostawiona na polu na zimę. Jej konstrukcja sprawia, że nie jest podatna na uszkodzenia powodowane nawet silnymi mrozami. Galwanizowany maszt zabezpieczony jest także przed podmuchami silnego wiatru. Producent urządzenia wyposażył je w odciągi i solidne kotwy do mocowania w ziemi.

Czujnik stacji meteorologicznej

Nieco tańszą alternatywą jest oferowany przez AgroBiznes Park czujnik ABP Agro Sensor. Jest to urządzenie mniejsze gabarytowo, przeznaczone do pomiarów wilgotności i temperatury gleby. Wyposażone jest w precyzyjne czujniki, moduły GPS i GSM, rejestrator i oprogramowanie identyczne jak do stacji – ABP Support. Zasilane jest energią słoneczną. Pomiary, dzięki wbudowanej karcie SIM przesyłane są na bramkę SMS skąd pobiera je oprogramowanie i dokonywana jest ich wizualizacja. Pomiar wilgotności gleby realizowany jest za pomocą czujnika Watermark. Bada on siłę ssącą gleby. Cechuje go trwała konstrukcja, jednak zaleca się usunięcie go z pola na czas zimowych mrozów, gdy i tak nie uprawia się roślin. Urządzenie konfiguruje się w oparciu o takie dane jak rodzaj uprawy, datę siewu, typ glebya i głębokość czujnika. Ostatni z wymienionych parametrów uzależniony jest od pierwszego. Dla najbardziej miarodajnych rezultatów zaleca się umieszczenie czujnika na głębokości połowy systemu korzeniowego uprawianej rośliny.

Nasze urządzenia nie służą do prognozowania pogody. Ich podstawowym celem jest udzielenie wskazówki ogrodnikowi czy podlewać, kiedy i jak dużo – mówiła w Przypuście Anna Czart. Bez względu na wybór urządzenia każde z nich określa wartość ewapotranspiracji. Oprogramowanie dokonuje natomiast analizy zebranych wartości i sugeruje podjęcie optymalnych działań w zakresie nawodnienia. Wśród największych zalet czujnika wilgotności można wymienić jego precyzyjność, bezobsługowość, możliwość prowadzenia pomiarów na dowolnej głębokości. Stacja agrometeorologiczna, jest równie precyzyjna, ale ma możliwość instalacji większej liczby czujników i może korzystać z modeli chorobowych. Jest jednak droższa przy zakupie. Oba instrumenty mogą sterować nawodnieniem.

Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zaś jednoczesne zastosowanie opisywanych urządzeń. Zakup czujników wilgotności gleby jest wówczas tańszy, gdyż korzystają one częściowo z danych z najbliższej stacji agrometeorologicznej, z którą się zdalnie łączą. Takie rozwiązanie polecane jest także gospodarstwom o rozproszonych działkach, gdyż maksymalne oddalenie stacji od czujników wynosi aż 20 km. Korzystając z takiego rozwiązania otrzymujemy kompletny obraz tego jak wygląda sytuacja na poszczególnych polach, więc możliwe staje się przyjęcie maksymalnie dostosowanego do sytuacji planu deszczowania upraw polowych.

Innowacje technologiczne w uprawach warzyw polowych znacznie ułatwiają pracę, a w wypadku produktów oferowanych przez AgroBiznes Park także podejmowanie decyzji. Są godne polecenia tym plantatorom, którzy pragną prowadzić swe gospodarstwa wyłącznie w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania i jak najwyższe standardy.