Instytut Agronomiczny Fertico z akredytacją

W dniu 1 kwietnia 2020 r. laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico w Grójcu otrzymało oficjalną akredytację od Polskiego Centrum Akredytacji. Jest to formalne uznanie kompetencji laboratorium w zakresie badań gleby, produktów rolnych i żywności.

Akredytacja potwierdzeniem wysokich standardów

W procesie akredytacji grójeckie laboratorium potwierdziło przede wszystkim umiejętności i kompetencje personelu, sprawność systemu kontroli jakości według normy PN EN 17025:2018-02 , standaryzację procedur, a także z powodzeniem przeszło porównania międzylaboratoryjne, które wykazały zgodność otrzymywanych wyników z wynikami innych akredytowanych placówek.

Akredytacja Nr AB 1748 wydana przez PCA obejmuje szeroki zakres analiz gleby, żywności i produktów rolnych. Obejmują one badania fizyczne, chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne. Nowoczesna aparatura badawcza pozwala Instytutowi Agronomicznemu Fertico na wydawanie bardzo precyzyjnych wyników w krótkim czasie.

Oferta dla ogrodników

Obecnie Instytut Agronomiczny Fertico wykonuje usługi dla rolnictwa takie, jak np. badania składu gleby i wody, analizy pozostałości substancji aktywnych w plonie, a także identyfikuje patogeny obecne na roślinach. Ofertę uzupełnia szereg specjalistycznych usług dla branży spożywczej w tym badania mikrobiologiczne żywności. Laboratorium planuje dalszy rozwój zespołu badawczego oraz  zakresu usług. Akredytacja PCA jest istotnym uzupełnieniem posiadanych już wcześniej przez grójecki instytut certyfikatów GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) i GEP (Dobrej Praktyki Eksperymentalnej). Więcej informacji o firmie na www.fertico.pl.