Jak przystąpić do Integrowanej Produkcji Roślin?Wymogi i zalety przystąpienia gospodarstwa do Integrowanej Produkcji Roślin (IPR) szeroko omówił Wojciech Głąb, Dyrektor Biura Certyfikacji reprezentujący firmę Kiwa COBICO. Ten system uprawy jest coraz bardziej popularny wśród producentów z tytułu wprowadzenia jednego z ekoschematów pod tą samą nazwą, za realizację którego można otrzymać dopłaty (292,13 euro/ha). Okazją do omówienia tych zasad było szkolenie zorganizowane przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 15 grudnia dla producentów warzyw w Koniuszy.

Dla rolników przewidziano wsparcie finansowe w wysokości 292,13 euro/ha dla upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone certyfikatem IPR w danym roku. Prelegent zwrócił uwagę, że producenci zanim zdecydują się na prowadzenie upraw w ramach systemu IPR powinni sprawdzić, czy na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) znajdują się stosowne opracowania, tzn. Metodyki Integrowanej Produkcji dla konkretnego gatunku roślin.

W. Głąb, przestrzegł, że jeśli określona metodyka np. dla pietruszki, nie została dotychczas opracowana, to w myśl zasady takiej uprawy nie można objąć systemem jakości Integrowana Produkcja. Ponadto warto prześledzić listy kontrolne (na końcu metodyk) i zawarte w nich m.in. wymagania obligatoryjne i podstawowe, dla których wymagana jest 100% zgodność.

Zamiar stosowania IPR zainteresowany producent zgłasza rokrocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem roślin, a w przypadku roślin wieloletnich do 1 marca. Oprócz oświadczenia o prowadzeniu upraw zgodnie z wymaganiami IP producent podaje informacje dotyczące gatunków i odmian roślin, powierzchni ich uprawy i wielkości szacowanego plonu. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Biuro Certyfikacji do 21 dni od daty otrzymania następuje rejestracja wniosku, nadanie numeru producenta i wydanie zaświadczenia o numerze wpisu do rejestru.

Po uzyskaniu certyfikatu producenci są zobowiązani do prowadzenia notatnika IPR oraz stosowania wyłącznie śor.  dopuszczonych do tego systemu jakości (ich wykaz znajduje się m.in. na stronie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów).

Certyfikat poświadczający stosowanie IP wydaje się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. Dyrektor Biura Certyfikacji COBICO przypomniał, że należy też ukończyć szkolenie z zakresu Integrowanej Produkcji z określonego modułu obejmującego rośliny rolnicze, warzywne lub sadownicze, ponieważ dla każdej z tych grup roślin są one odrębne. Warto zaznaczyć, że udział w szkoleniu z IP zwalnia z obowiązku udziału w tzw. szkoleniu chemizacyjnym.