Jakie korzyści sektorowi ziemniaków mogą przynieść diody LED?Diody Led nie tylko zmieniają sposób uprawy roślin, ale jak twierdzi jeden z niemieckich producentów oświetlenia LED, mogą przynieść korzyści w przechowywaniu i przetwarzaniu ziemniaków.

Tradycyjne białe światło, które zawiera czerwone i niebieskie składowe, może sprzyjać wzrostowi rośliny, a w rezultacie indukcji powstawania chlorofilu, jak i solaniny w zebranych bulwach ziemniaka. Efektem tego jest nie tylko nieładny wygląd bulw, ale i gromadzenie się toksycznego glikoalkaloidu jakim jest solanina, dlatego ziemniaki przechowuje się zwykle w ciemności lub minimalizuje się dostęp światła, aby ograniczyć do minimum efekt „zazielenienia”.


Niemiecki CONPOWER wskazuje jednak, że w technologii LED ze względu na możliwość odfiltrowania różnych widm, możliwe jest wyprodukowanie światła, które nie zawiera niebieskich i czerwonych składowych wywołujących „zazielenienie”. „Przywieźliśmy paletę ziemniaków do naszej chłodni i umieściliśmy je pod reflektorem LED na około osiem dni, 24 godziny na dobę” – wyjaśnił Stefan Michels z Kartoffel Kuhn. „Następnie zbadaliśmy testowane ziemniaki i stwierdziliśmy brak z zazielenienia (nagromadzenie chlorofilu/solaniny)”.


Niemniej jednak nadal może występować problem z „zazielenieniem”, kiedy przy usunięciu czerwonych i niebieskich długości fal, wynikowe światło wytwarzane przed diody LED wydaje się zielone.

Źródło: https://hortnews.com/