Na polu państwa Eweliny i Leszka Klichowskich w Brukach Unisławskich w dniu 29 września odbyło się spotkanie polowe pt. Kalafior i Brokuł. Organizatorami tego wydarzenia były firmy Rijk Zwaan, Chemirol, GPR Krasoń, Flortom, Intermag, FMC i Natural Crop. Udział w nim wzięli plantatorzy obu gatunków.

Transfer wiedzy

W trakcie spotkania odbyło się kilka wystąpień. Na początek zaprezentowane zostały odmiany kalafiorów i brokułów oferowane przez Rijk Zwaan. Oba te gatunki kojarzą się z warzywami o tradycyjnie białej róży w przypadku kalafiorów i zielonej przy brokule. Organizatorzy spotkania tak zaplanowali jednak pokazy, by prezentacja była znacznie bardziej kolorowa. Przedstawiono bowiem m.in. odmianę Vitaverde RZ F1 w typie Romanesco, czy fioletowy kalafior Lavender RZ F1. Potem odbyło się kilka wystąpień firm partnerujących Rijk Zwaan w organizacji wydarzenia. Z przedstawicielami tychże przedsiębiorstw plantatorzy przybyli na spotkanie mogli także konsultować się na stosikach, które przy plantacji państwa Klichowskch zostały na dzień spotkania przygotowane. Niewątpliwą atrakcją wydarzenia była możliwość zobaczenia zbioru kalafiorów prowadzonego w oparciu o mechaniczne rozwiązania do odbierania róż od wycinających je osób i różyczkowania. Rosnące trudności w zakresie pozyskiwania pracowników do zbiorów w zamian za zasadne ekonomicznie wynagrodzenie to czynnik przemawiający za tym, by maksymalnie redukować nakład ręcznej pracy jaki konieczny jest do wyprodukowania różyczki kalafiora z myślą o dostarczeniu jej do zakładów skupujących.