Fasola szparagowa ma duże znaczenie w uprawach w Belgii, gdzie jest przede wszystkim przeznaczana do mrożenia. Najgroźniejszą chorobą jest zgnilizna twardzikowa na fasoli. By skutecznie kontrolować tę chorobę należy odpowiednio wcześnie zacząć zabiegi ochrony. O tym jak skutecznie chronić fasolę szparagową można było się przekonać podczas wizyty na platformie doświadczalnej firmy Bayer CropScience w Belgii (czytaj więcej).

Frederik De Witte omówił doświadczenie prowadzone na fasoli szparagowej
Frederik De Witte omówił doświadczenie prowadzone na fasoli szparagowej

Jak informował Frederik De Witte, doświadczenia na fasoli prowadzone były pod kątem zwalczania zgnilizny twardzikowej. Porównywano tu różne programy ochrony, z wykorzystaniem przede wszystkim fungicydu Luna Previlege. Fasola wysiewana była 14 lipca, a pierwszy zabieg przeciwko zgniliźnie twardzikowej na fasoli wykonano 28 sierpnia, kolejny zaś 2 września. Choroba powodowana przez Sclerotinia sclerotiorum , zaczyna zazwyczaj infekować podstawę łodygi, przenosząc się stopniowo w coraz wyższe partie roślin, w tym również na strąki. Zaatakowane rośliny zazwyczaj szybko zamierają.

Typowe objawy zgnilizny twardzikowej, gdzie zaatakowana została podstawa rośliny, co powoduje jej zamieranie
Typowe objawy zgnilizny twardzikowej na fasoli, gdzie zaatakowana została podstawa rośliny, co powoduje jej zamieranie

Dlatego istotne jest by pierwszy zabieg przeciwko zgniliźnie twardzikowej na fasoli wykonać odpowiednio wcześnie, a najlepiej tuż przed kwitnieniem, tak by uzyskać dobre pokrycie roślin jak również powierzchni gleby. Tu celowo część roślin opryskiwane było z dodatkiem barwnika, by pokazać jak ważne jest dokładne pokrycie cieczą jak największej powierzchni roślin. Zabieg wykonany w pierwszym terminie (tuż przed kwitnieniem), zapewnił dobrą ochronę podstawy roślin, a dzięki systemicznemu działaniu fluopyramu także liście, które ukazały się po zabiegu były nadal chronione. Tam gdzie wykonano zabieg tylko w drugim terminie (2 września), widać było, że ciecz pokryła tylko górną część roślin, nie docierając do podstawy roślin. W efekcie w tej kombinacji zauważalne były wypady roślin spowodowane przez zgniliznę twardzikową na fasoli Frederik De Witte zwracał tez uwagę na ilość cieczy używanej do zabiegów fungicydowych. Większość ogrodników w Belgii, czerpiąc wzorce z upraw rolniczych stosuje niskie dawki cieczy 150-200 l/ha, co w przypadku stosowania fungicydów zapobiegawczych jest niewystarczające. By uzyskać efekt dobrego pokrycia roślin cieczą należy stosować zdecydowanie wyższe dawki do 300 a nawet 500 l/ha – podkreślał specjalista z BCS.

Zbyt późno wykonany zabieg nawet dobrym środkiem ochrony nie jest w stanie już uchronić roślin przed Sclerotinia sclerotiorum
Zbyt późno wykonany zabieg nawet dobrym środkiem ochrony nie jest w stanie już uchronić roślin przed Sclerotinia sclerotiorum
Terminowo wykonany zabieg, daje dobry efekt - rośliny zostały dobrze zabezpieczone przed Sclerotinia sclerotiorum
Terminowo wykonany zabieg, daje dobry efekt – rośliny zostały dobrze zabezpieczone przed Sclerotinia sclerotiorum

Spośród kilku programów ochrony na fasoli najlepsze efekty uzyskano tam gdzie stosowana była Luna Previlege (0,5 l/ha) z Topsinem M (1,6 kg/ha). Efektywność takiego programu wynosiła 66%, podczas gdy w kontroli uszkodzenia roślin oceniona na 55%. Mirosław Korzeniowski dodał, że dobrym rozwiązaniem w przypadku zwalczania zgnilizny twrdzikowej na fasoli może stanowić włączenie do programu ochrony środka biologicznego Contans WP, który stosowany doglebowo niszczy sklerocja S. slerotiorum.