Lepsze wykorzystanie składników odżywczych 

Dobrze ukorzeniona rozsada szybko podejmie wzrost na docelowym miejscu

Rosnące wymagania dotyczące jakości plony, jego wyrównania, czy też wczesności powodują, że warto sięgać po rozwiązania pozytywnie wpływające na zbudowanie silnej rozsady, czy też prawidłowy wzrost roślin po posadzeniu lub siewie. Interesujące rozwiązanie wpływające na rozwój systemu korzeniowego warzyw w 2003 roku wprowadziła na polski rynek firma Cosmocel o czym informował Paweł Kloc, w trakcie konferencji „WIOSNA 2024 – MEDIA DAY” zorganizowanej 12 lutego przez firmę Osadkowski. 

Paweł Kloc z firmy Cosmocel wskazał na kilka elementów agrotechnicznych, które mogą zaburzać prawidłowy wzrost i plonowanie uprawianych roślin. Jako pierwszy wymienił fosfor i jego wpływ na plon. Jak informował specjalista, większość gleb w Polsce ma odczyn kwaśny lub lekko kwaśny, a w takich warunkach pojawiają się z reguły problemy z dostępnością fosforu dla roślin. Trzeba również pamiętać, że nawet jeśli ten składnik dostarczany jest w optymalnych ilościach, to jego wykorzystanie przez rośliny wynosi z reguły 30% – informował P. Kloc z firmy Cosmocel. 

Paweł Kloc, firma Cosmocel

Kolejnym czynnikiem, ważnym dla roślin jest dostępność wody. Niestety w jej przypadku często występują okresowe niedobory, które w ostatnich latach się nasilają. Dodatkowo w takich okresach, rośliny wydatkują dużo energii w celu jej pobrania. 

Mając na uwadze  chociażby te dwa powyższe przykłady już od samego początku uprawy warto zadbać o zbudowanie wydajnego, dobrze rozwiniętego i aktywnego systemu korzeniowego, który zapewni pobieranie maksymalnej, niezbędnej ilości składników odżywczych z roztworu glebowego. Dobrze zbudowany system korzeniowy pozwala również zwiększyć o 60% pobieranie wody – mówił P. Kloc. 

W stymulacji rozwoju korzeni, w tym tych odpowiedzialnych za pobieranie składników odżywczych oraz wody, a więc korzeni włośnikowych doskonale sprawdza się wprowadzony w 2023 roku na polski rynek produkt o nazwie Rootex. Wpływa on m.in. na zwiększenie wydzielania kwasu cytrynowego przez system korzeniowy, co pozytywnie przekłada się na odblokowanie i pobieranie składników odżywczych z roztworu glebowego. Równocześnie stymuluje rozwój korzeni co przekłada się na lepsze pobieranie wody. 

Po zastosowaniu produktu Rootex plantatorzy obserwują intensywny rozwój systemu korzeniowego oraz poprawę grubości pędu głównego. Takie zależności obserwowane są w uprawie warzyw uprawianych z rozsady, czy też truskawek, borówek i malin. Produkt ten warto stosować zarówno na etapie produkcji rozsady, zaprawiania bulw czy też po posadzeniu roślin lub w trakcie uprawy – informował P. Kloc. Z przedstawionych doświadczeń, wynikało, że zastosowanie produktu Rootex np. w uprawie cebuli pozwalało uzyskać wzrost plonu o 5 t/ha w porównaniu do pola, gdzie nie stosowano tego produktu. W przypadku upraw cebuli, ale też innych warzyw uprawianych z siewu Rootex rekomendujemy zastosować na etapie siewu 5kg/ha preparatu – informował P. Kloc.

 W przypadku upraw cebuli, ale też innych warzyw uprawianych z siewu Rootex rekomendujemy zastosować podczas wysiewu nasion gdy dysponujemy odpowiednim aplikatorem w dawce ok 7-10 kg/ha. Preparat można również aplikować w formie oprysku grubokroplistego po wschodach roślin w dawce 5 l/ha przy wydatku cieczy min. 400 l/ha, najlepiej na wilgotną glebę lub przed spodziewanych deszczem lub planowanym podlewaniem. Taki zabieg warto powtórzyć po ok 7-10 dniach – informował P. Kloc.

Jak informował specjalista z firmy Cosmocel, rekomendowany przez niego do zastosowania Rootex, dawał bardzo dobre efekty, aplikowany na etapie produkcji rozsady warzyw kapustnych. Wpływał nie tylko na zbudowanie lepszej jakości rozsady, czy też wzrost roślin. Rośliny wcześniej osiągały również właściwą dla siebie masę róży i miały bardziej wyrównany plon. Jest to szczególnie ważne w uprawie kalafiorów czy brokułów na wczesny zbiór.