Na niektórych plantacjach rejonu Opolszczyzny, pomimo trudnych warunków (susza i niskie temperatury) wschody i obsada cebuli są dobre. Jest to przede wszystkim zasługa dobrze dobranego terminu siewu i właściwie zastosowanych herbicydów.

czytaj więcej