Małopolski dzień pora i selera – cz. I (selery)

O tym jak nawozić selery informował Wojciech Kopeć z firmy Yara


Małopolski dzień pora i selera zorganizowany w Złotnikach 16 lipca przez firmę Luty Jacek był prawdziwą gratką dla tych którzy interesują się uprawą tych warzyw. Na spotkanie przygotowano doskonale przygotowane poletka odmianowe, na których prezentowano łącznie 23 odmiany pora i selera z takich firm jak Bejo, Clause, Enza, Novisem i Nunhems. Rozsadę prezentowanych odmian w przypadku pora dostarczyła firma Lenders, a selera firma Vivai Bacchetto. Jak zawsze z dużym zainteresowaniem spotkały się praktyczne rekomendacje dotyczące nawożenia przygotowane przez doradców z firmy Yara Poland, której to produkty stosowano do nawożenia poletek doświadczalnych.