Minister Rolnictwa dementuje pogłoski o podwyższeniu stawek VAT

defaultNowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Obniżona zostanie stawka VAT na niektóre artykuły dla małych dzieci, pieczywo i owoce tropikalne. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dementuje pogłoski, jakoby nawozy, środki ochrony roślin pasze, usługi weterynaryjne miały mieć podniesione stawki VAT.

W załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług, (zmiany od 1. lipca 2020 r.) określono wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8 % który obejmuje m.in.:
– ex 01 – zwierzęta żywe (konie, osły, muły i osłomuły, bydło, świnie, owce i kozy, drób domowy, króliki, strusie, pszczoły, jedwabniki, trzmiele, entomofagi, przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych),
– ex 06 – drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne, kwiaty cięte i liście ozdobne,
– ex 12 – nasiona i owoce oleiste, ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza – z wyłączeniem przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
– bez względu na CN – nawozy i środki ochrony roślin – zwykle przeznaczone do wykorzystania w produkcji rolnej, oraz pasze i karmy dla zwierząt gospodarskich,
– bez względu na CN – sznurek do maszyn rolniczych,
– bez względu na CN – ziemia ogrodnicza.

oraz usługi – zgodnie z PKWiU 2015 obejmujące m.in.:
– ex 01.6 – usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
– ex 10.39.14.0 – warzywa i owoce, krojone i zapakowane
– 75 – usługi weterynaryjne,
– 81.30 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
– bez względu na PKWiU – usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

Jeszcze raz wyjaśniam, że m. in. ani nawozy, ani środki ochrony roślin, ani pasze, ani usługi weterynaryjne, by wymienić tylko te najważniejsze produkty i usługi, mają utrzymaną obniżoną stawkę VAT.

Wyższe stawki będą mieć m.in. homary i ośmiornice, kmin oraz szafran, a także drewno opałowe.