By wyprodukować najwcześniejsze kapusty do sprzedaży w końcu kwietnia początku maja, właśnie teraz należy rozpocząć sezon, od produkcji rozsady. Producenci zazwyczaj samodzielnie produkują rozsadę, na potrzeby swoich gospodarstw. Wybierając odmianę do tak wczesnej produkcji warto uwzględnić nie tylko okres wzrostu (wegetacji) ale również niektóre cechy jakościowe. W przypadku wczesnych kapust liczyć się będzie wielkość i kształt główek jak również odporność na jarowizację. Które odmiany spełnią te wymagania?

Wybierając odmianę kapusty na najwcześniejszy zbiór warto uwzględnić nie tylko okres dorastania do handlowego plonu, ale tez inne cechy jakościowe. Wiele wczesnych odmian kapusty o okresie wegetacji między 50 a 60 dni, tworzy często małe, wydłużone główki, które nie są atrakcyjne handlowo. Nasze dwie nowe odmiany Rosberg i Vettel to pod względem jakościowym można zaliczyć do nowej generacji kapust. Główki są kuliste, dobrze wypełnione i bardzo atrakcyjne dla kupujących -podkreśla Władysław Tokarczyk z Syngenta. Rosberg F1 to odmiana o wyjątkowej wczesności i szybkim tempie wzrostu. Jej okres wegetacji wynosi 49-52 dni, więc śmiało można tej odmianie przypisać miano najszybszej odmiany na rynku. Jest przy tym tolerancyjna na stresowe warunki uprawy oraz jarowizcję. Odmianę tę charakteryzuje szybkie tempo wzrostu i wypełniania główek, co dla producentów oznacza możliwość wyjątkowo wczesnych zbiorów. Tak krótki okres wegetacji sprawia, że kapusta Rosberg zbierana jest już niekiedy koło 23-25 kwietnia. Warte podkreślenia jest też wysokie usadowienie główek, dzięki czemu nie są one podatne na zagniwanie czy zabrudzenie się od spodu.

Vettel F1 ma nieco dłuższy okres wegetacji (52 – 57 dni) ale daje możliwość uzyskania już dobrze wykształconych i wypełnionych główek. Te są wysoko osadzone i odporne na pękania, przez co odmiana cechuje się wysoka trwałością polową. Pozostawienie jej przez dłuższy czas na polu, sprawia, że nadal wypełnia główki, a te mogą dorastać do masy nawet 2,5 kg. Vettel doskonale sprawdza się zarówno w uprawie  niskich tunelach typu igołomskiego jak też w uprawie w wysokich tunelach całosezonowych. Bardzo szybko tworzy dobrze wypełnione główki, a uprawa tej odmiany w pierwszym i drugim rzucie daje możliwość oferowania jednorodnego towaru o  bardzo dobrych parametrach jakościowych – podkreśla Władysław Tokarczyk. Odmian ta bardzo dobrze wychodzi z najwcześniejszych nasadzeń tunelowych, jak tez sprawdza przy nieco późniejszych terminach nasadzeń spod płaskich przykryć (agrowłóknina lub folia). Tworzy ładne i zbite główki, o atrakcyjnym wyglądzie i intensywnie zielonej barwie liści. Jest przy tym odporna na jarowizację, zagniwanie od spodu oraz tolerancyjna wobec czerni krzyżowej. Te cechy sprawiają, że Vettel jest odmianą, którą wybierają producenci do najwcześniejszych nasadzeń.

Planując uprawę wczesnych kapust warto dobrze zaplanować terminy nasadzeń. Często bowiem wybaw tak, że warunki pogodowe nie pozwalają na wysadzenie rozsady w zaplanowanym terminie. Przetrzymane zbyt długo w rozsadniku rośliny, słabiej się wówczas przyjmują i z opóźnieniem wznawiają wzrost po posadzeniu. Dobrze jest zatem rozłożyć wysiewy na 2 lub 3 terminy, wówczas ryzyko tego, że nie uda się wysadzić roślin w  zaplanowanym czasie jest mniejsze. Często również okazuje się, że późniejsze sadzenie, ale zrealizowane w korzystniejszych dla roślin warunkach pogodowych daje lepszy efekt – rośliny wtedy  zaraz po posadzeniu wznawiają wzrost i rosną bardzo szybko i dynamiczne. Warto o tym pamiętać planując nasadzenia wczesnych kapust!

Artykuł promocyjny