Zwalczanie groźnych chorób kapusty- czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń czy sucha zgnilizna kapusty


Aby uprawa kapusty była ekonomicznie zasadna, należy zatroszczyć się o duże i dobre jakościowo wyniki produkcyjne. Pytanie, które w związku z tym zadaje sobie wielu plantatorów, brzmi: jak ochronić wysoki plon kapusty?

Skąd biorą się problemy?

Przemierzając kraj, podróżując po Polsce, można zauważyć, że uwidoczniają się wyraźne różnice w zagospodarowaniu gruntów uprawnych. W niektórych częściach kraju dominują krajobrazy obfite w ugory i nieużytki, podczas gdy w innych rejonach panuje głód ziemi. Na terenach ze skoncentrowaną uprawą warzyw, takich jak region charsznicko-igołomski czy region kaliski, najczęściej mamy do czynienia z drugą z wymienionych sytuacji. Niedostatek ziemi pod uprawę kapusty prowadzi do problemów z płodozmianem. Te zaś skutkują wystąpieniem intensywnej presji chorób, która obniża możliwe do osiągnięcia wyniki produkcyjne.

Co przeszkadza kapuście plonować?

Jedną z najpoważniejszych barier, która ogranicza wzrost i plon kapusty jest stosunkowo nowa choroba grzybowa – fuzarioza kapusty. To typowy przykład problemu ze zdrowotnością wynikającego z niewłaściwego płodozmianu. Obserwowane w ostatnich latach nasilenie tej choroby pozwala sądzić, że jej zwalczanie staje się niezwykle ważne. Objawem wystąpienia fuzariozy kapusty jest charakterystyczne pomarańczowe miejscowe zagniwanie główek.

Groźne są także inne choroby grzybowe. Spośród nich warto wymienić czerń krzyżowych (alternariozę), szarą pleśń czy suchą zgniliznę kapusty. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, należy lustrować plantację i na czas sięgać po właściwe rozwiązania.

Jak zadbać o zdrowotność plantacji?

Aby ochronić plon kapusty, warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Zabieg preparatem Signum 33 WG w dawce 1 kg/ha efektywnie rozwiązuje problem czerni krzyżowych i szarej pleśni. Aplikacja środka ograniczy jednocześnie występowanie suchej zgnilizny kapustnych. Ten fungicyd zawiera w sobie dwie niezwykle skuteczne substancje: piraklostrobinę (z grupy strobiluryn) oraz boskalid (z grupy anilidów). W celu poprawy i przyspieszenia procesu wnikania substancji do systemu rośliny warto do zabiegu dodać 5 kg/ha siarczanu magnezu oraz adiuwant ze względu na występującą na roślinach kapusty okrywę woskową

Signum 33 WG wykazuje także efekt AgCelence. Oznacza to, że wykonanie zabiegu przy użyciu tego preparatu poprawia wigor roślin. A to przekłada się na:

– wyższy plon o lepszej wartości handlowej,

– lepszą trwałość pozbiorczą kapusty,

– wyższą odpornością roślin na warunki stresowe.

Aby w pełni wykorzystać potencjał tego fungicydu pierwszy zabieg z jego wykorzystaniem warto wykonać w fazie BBCH 41-42, zatem na początku budowania główki, gdy liście zaczynają się zawijać w kształt główki. W ten sposób wykonujemy zabieg prewencyjny, skutecznie zabezpieczając plantację przed choroba grzybowymi.

Drugi zabieg fungicydem Signum 33 WG, korzystając z jego wysokiej skuteczności na szarą pleśń warto wykonać w drugiej połowie okresu wegetacji, czyli wtedy gdy rośliny już zbudowały w większości główkę, gdy ma ona 70-80% swojej finalnej wielkości (zależnej od odmiany). W ten sposób zapewnimy sobie wysoką zdrowotność w trakcie zbiorów oraz podczas przechowywania.

Reasumując, należy wskazać, że aplikacja Signum 33 WG nie tylko chroni kapustę przed chorobami grzybowymi, ale też pozwala jej swobodniej rosnąć. W ten sposób jest ona w stanie o wiele lepiej wykorzystać swój potencjał plonotwórczy.

artykuł promujący z firmy BASF