Cielądzkie szkolenie warzywnicze, do którego doszło w ostatnim dniu stycznia 2024 roku, stworzyło okazję do rozmów o odżywianiu warzyw. Może ono być realizowane w oparciu o produkty posypowe jak i aplikowane nalistnie. Jednym z czynników pozwalającym na optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe jest także dostosowanie odczynu pH gleby do wymogów uprawianego gatunku.

Kontrolowane uwalnianie nawozu

Kalafior i kapusta, aby kieszeń nie była pusta – w taki sposób Andrzej Miąsko z ICL rozpoczął swoje wystąpienie w Cielądzu. Optymalne żywienie roślin, a więc przede wszystkim skuteczne, to jedna z dróg do realizacji tego celu. Nawozy z rodziny Agromaster cechują się kontrolowanym uwalnianiem składników pokarmowych. Rozwiązanie to niweluje zwłaszcza straty azotu. Tempo uwalniania nawozu uzależnione jest przede wszystkim od temperatury. Im jest ona wyższa, tym szybciej elementy odżywcze przechodzą do gleby. To korzystne z uwagi na tempo wzrostu roślin, także wyższe w okresach cieplejszej pogody. Stopniowe uwalnianie składników pokarmowych, nawet przez okres 5-6 miesięcy zależnie od otoczki, prowadzi także do redukcji kosztów i nakładów pracy – nawożenie posypowe produktami Agromaster wykonuje się z reguły jednorazowo, bez dzielenia dawek.

Andrzej Miąsko, ICL

Nawożenie a tipburn

Polysulphate to z kolei naturalna kopalina, rozdrobniony polihalit, materiał występujący m.in. pod dnem Morza Północnego. Urobek nie jest obrabiany chemicznie. Nawóz bogaty jest w siarkę (48%), potas (14%), magnez (6%) oraz wapń (17%). Można go więc stosować, poza typowym żywieniem roślin, także w celu zapobiegania ich przed wystąpieniem tipburn-u. Nie jest to jednak produkt, którym można by zmieniać odczyn pH gleby. Produkt posiada też dość szeroki wachlarz mikroelementów, choć zależnie od złoża, ich zawartość może różnić się w poszczególnych partiach nawozu. W uprawach warzywniczych stosuje się dawki od 300 do 500 kg/ha. W warunkach przekropnej pogody do rozpuszczenia się nawóz potrzebuje ok. 4-5 tygodni.

Nawozy dolistne

Andrzej Miąsko mówił także o nawozach aplikowanych nalistnie. Gama Ageroleaf obejmuje wariant Azotowy, Fosforowy, Potasowy, zrównoważony (Total), Wapniowy i Magnezowy. Występują one w opakowaniach o pojemności 2 lub 15 kg. Bezpieczne stężenie Agroleafu w cieczy roboczej to 1%, choć efektywność uzyskuje się już w znacznie niższych stężeniach cieczy roboczej, wynoszących 0,2-0,3%. Nawozy te odżywiają rośliny, a także zwiększają efektywność fotosyntezy. Jednak poza Magnezowym wariantem Agroleaf-u Andrzej Miąsko rekomendował dodatek siarczanu magnezowego do cieczy roboczej dla uzyskania pełnego efektu zazielenienia liścia.

Problemem niekiedy jest odczyn pH wody stosowanej do nawożenia czy fertygacji. Nova PeKacid to kwas fosforowy w proszku, który zakwasza silnie wodę a przy okazji dostarcza roślinom fosforu i potasu. Nie zawiera chloru i sodu. Zapobiega zatykaniu się emiterów, wspomaga utrzymanie opryskiwacza w czystości. Uregulowanie kwasowości cieczy roboczej wpływa na lepsze wykorzystanie przez rośliny podawanych nalistnie nawozów.

Regulacja odczynu pH gleby

Roman Rutkowski, Nordkalk

Roman Rutkowski z Nordkalk mówił o wapnowaniu gleby. Już we wstępie zaznaczył, że jej odczyn, zaraz po dostatku wody, jest podstawowym elementem budowy plonu. Ma on wpływ na przyswajalność składników pokarmowych a także na intensywność życia mikrobiologicznego w glebie, np. na obecność w niej bakterii z grupy azotobacter. Wysycenie zasadowymi kationami poprawia także strukturę gleby. Prelegent nadmienił także, że funkcjonalność próchnicy w glebie liniowo zależy od pH, a to zaś przekłada się na sorpcję podłoża, co może mieć duże znaczenie w warunkach przerw w opadach z którymi mamy coraz częściej do czynienia w ostatnich sezonach. Materia organiczna sprzyja także zatrzymywaniu składników pokarmowych  w warstwie ornej, przeciwdziała wypłukiwaniu ich w obszary, gdzie nie będą one dostępna dla korzeni roślin. Dla warzyw kapustnych prelegent rekomendował utrzymywanie pH gleby mineralnej na poziomach w zakresie 6,2-7,5, a zawartość wapnia na poziomie 700-1200 mg/dm3 dla odmian wczesnych i 1000-1500 mg/dm3 dla późnych.

Czym wapnować?

Najszybciej odczyn pH gleby wyregulować można za pomocą form tlenkowych wapna, ale efekt zabiegu jest krótkotrwały. Natomiast wapna węglanowe (kredy, wapniaki, dolomity) działają wolniej, ale podnoszą poziom pH na znacznie dłużej – efekt ich działania odczuwalny jest przez kilka lat. Nordkalk w swej ofercie posiada m.in. StandardCal, sypkie wapno wysoko reaktywne, wykorzystywane do regulacji kwasowości gleby. W sprzedaży są jednak także sypkie wapna magnezowe. Roman Rutkowski rekomendował przeprowadzanie wapnowania niebezpośrednio przed sadzeniem warzyw kapustnych. Jak przekazał cielądzkim plantatorom, optymalnym terminem podstawowej regulacji odczynu pH gleby jest rok przed sadzeniem. Ewentualne niewielkie korekty w późniejszym terminie nie wpłyną negatywnie na wzrost roślin. Skuteczności wapnowania sprzyja dobre wymieszanie go z glebą. W sprzedaży są także wapna granulowane z serii AtriGran, także warianty z magnezem i kwasami humusowymi. Nimi także można regulować odczyn pH podłoża, a zastosowanie ich pogłównie przeciwdziała zasklepianiu się gleby