Nie będzie obowiązku ugorowania gruntów, ale …

default

Komisja Europejska opublikowała 13 lutego 2024 r. rozporządzenie umożliwiające w 2024 r. odstępstwo od stosowania normy GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie).

Przeznaczenie 4% gruntów

W ramach odstępstwa możliwe jest przeznaczenie 4% gruntów ornych na:

– obszary lub elementy nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane

– lub rośliny bobowate

– lub międzyplony.

Wymagania

Międzyplony i rośliny bobowate mają być uprawiane bez stosowania środków ochrony roślin.

Zmiana czasowa

Odstępstwo jest czasowe i dotyczy roku 2024. Jest ono spowodowane trudną sytuacją rolników związaną z wojną w Ukrainie oraz występowaniem niekorzystnych warunków pogodowych. Odstępstwo zwiększa możliwości użytkowania gruntów ornych przy jednoczesnym zapewnieniu pewnych korzyści dla środowiska.

Źródło: MRiRW