Nawozy azotowe mogą być zastosowane do końca listopada

Pole z innej perspektywy

Przedłużony został termin zastosowania nawozów na gruntach rolnych do 30 listopada. Ci którzy nie mogli dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby, mają jeszcze czas na wysiew nawozów. Wytyczne dotyczą nawozów zawierających w swoim składzie azot niezależnie czy to są nawozy naturalne czy mineralne. Termin ten nie dotyczy stosowania pozostałych nawozów nie posiadających w swoim składzie azotu.

Ma to zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby, czy też wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowano w 2019 roku. Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia, jednak nie później niż do końca listopada. Należy pamiętać, że zabrania się stosowania nawozów:
⦁ na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem;
⦁ naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia. Podczas wykonywania nawożenia azotowego należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od wód.


Źródło:https://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/kontrole-cross-compliance/b-zmiany-w-wymogach-wzajemnej-zgodnosci/warunki-rolniczego-wykorzystania-nawozow-w-poblizu-wod-powierzchniowych.html

W przypadku gdy nasze pole znajduje się w pobliżu wód powierzchniowych mniejsze niż podanej w tabeli, należy pamiętać o obowiązujących odległościach na których nie wolno stosować nawozów.

Uwaga !!! W naszym planie nawozowym powierzchnia wykonania nawożenia na gruntach przylegających do wód powierzchniowych powinna być mniejsza o obszar, na którym stosowanie jest zabronione. Pamiętajmy, aby powierzchnie upraw nie były bezmyślnie przepisywane z wniosku obszarowego. Plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu. Za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami programu kara wyniesie do 2 tys. zł.