Produkcja przetworów warzywnych będzie rosnąć

Warzywne przetwory

Produkcja przetworów warzywnych będzie rosnąć. Tak wynika przynajmniej z prognoz GUS na sezon 2019/2020. Pomimo niskich zbiorów w kończącym się okresie, zwłaszcza na rynku mrożonek występują silne bodźce napędzające przetwórstwo. Na bardzo wysokim poziomie pozostaje eksport, ale popyt na przetwory na bazie warzyw silnie wzrasta także na rynku krajowym.

Optymistyczne przewidywania na sezon 2019/20

Nie jest tajemnicą, że zbiory warzyw polowych ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe (chłodna wiosna, susza latem) będą niskie w bieżącym roku. Przynajmniej o wiele niższe od wieloletniej średniej. GUS przewiduje, że całkowita produkcja warzyw w otwartym polu w 2019 r. w Polsce wyniesie ok. 3,8 mln t. Taki rezultat oznaczałby spadek o blisko 9% w ujęciu rdr i aż o 11% w stosunku do średniej wielkości produkcji zanotowanej w ostatnich 5 latach. Jednak inaczej niż w zeszłym roku, wzrośnie produkcja przetworów na bazie warzyw. Specjaliści przewidują, że będzie ich o 2% więcej rdr. Przodującą pozycję w produkcji utrzymają mrożonki, których udział w ogólnej strukturze produkcji przewiduje się na poziomie 53%. Ze względu na duże zapotrzebowanie za równo na rynku krajowym jak i międzynarodowym oraz sprzyjające stawki, zwiększono wolumeny zakontraktowanych plonów. W efekcie tych działań spodziewać można się wzrostu produkcji mrożonek nawet o 3%. Oznaczałoby to, że mroźnie zagospodarują ok. 710 tys. t warzyw w sezonie 2019/20.

Dobra koniunktura także dla ziemniaków

Rozwija się także przetwórstwo ziemniaków. Susza w Polsce w 2019 r. ograniczyła ich plonowanie. Spodziewane są zbiory na poziomie ok. 7,32 mln t, czyli o ok. 0,15 mln t mniej niż w poprzednim sezonie wedle szacunków IERiGŻ. Można więc zakładać, że krajowy ziemniak będzie dość drogi, choć na uwadze należy mieć także wysokie plonowanie tego gatunku w krajach Europy Zachodniej. Pomimo urodzaju na zachodzie kontynentu ceny w kontraktach terminowych i w transakcjach zawieranych na wolnym runku a także w imporcie powinny wzrosnąć, być może nawet dość znacznie. Stawki za ziemniaki kierowane do przetworzenia spożywczego na podstawie uprzednio zawartych umów kontraktacyjnych zostały już wcześniej ustalone. Ich wysokość zdaje się spełniać oczekiwania plantatorów.

Rok temu było inaczej

Sytuacja na rynku przetworów zmienia się z roku na rok. W poprzednim sezonie odnotowano spadek produkcji przetwórczej aż o ok. 4,5%. Winna temu także była susza. Tegoroczny wzrost, choć cieszy, jest wciąż relatywnie daleki od progu produkcji przemysłowej jaki osiągnięto dwa lata wcześniej. Szczególnie wyraźnie w minionym okresie zaznaczyła się redukcja ilości dostarczonych przez zakłady na rynek mrożonych warzyw. Tych było w sezonie 2018/2019 ok. 690 tys. ton, a więc o 50 tys. ton mniej niż rok wcześniej. Pomimo regresu Polska utrzymała pozycję 3 europejskiego producenta warzyw mrożonych. Nieco ponad 2/3 tej produkcji wyeksportowano z naszego kraju. W gronie najchętniej kupowanych przez zakłady warzyw  do mrożenia na pierwszym miejscu były strączkowe (19%), następnie cebula (16%) a najniższy stopień podium przypadł kalafiorom i brokułom (11%).

Źródło: www.foodfakty.pl