Ochrona cebuli (zdj Bartek Rydz)


Do uzyskania plonów cebuli rzędu 50-70 ton/ha konieczne jest właściwe podejście do uprawy. Począwszy od przygotowania stanowiska po dobór właściwych odmian plonujących na wysokim poziomie. Ważne jest również dostosowane do potrzeb i przebiegu pogody nawożenie oraz ochronę, która ma się skupiać na zapobieganiu występowania chorób i ograniczania populacji szkodników.

Bartek Rydz dobrze ocenia odmianę Bonus F1

Wysoki plon cebuli w słabym roku

Nie sztuką mieć wysokie plony w sprzyjających warunkach lecz sztuką jest je osiągnąć w takim sezonie jak 2019. Takie podejście ma właśnie Bartek Rydz z miejscowości Chełmce. Prowadzi on od 2015 roku z pomocą rodziców gospodarstwo o powierzchni około 80 ha, które stale się rozwija. Cebula uprawiana jest na 15 ha z siewu i rozsady. Największy nacisk w tym gospodarstwie kładziony jest na jakość. Ta zazwyczaj jest równoznaczna z dobrym plonem, a jak mówi gospodarz wtedy i cena sama przychodzi. Cebula jest tu produkowana zarówno z rozsady z firmy Mularski jak i z nasion dostarczanych przez Enza Zaden. Z rozsady była sadzona odmiana Bonus F1, która odmiana jest również uprawiana z nasion. Z nasion uprawia się także odmiany: Vuelta F1, Ruby Star F1, Medusa F1, Bruce F1 (na wczesny zbiór) i Hybella F1 (na przechowywanie). Gospodarstwo posiada certyfikat GlobalGAP, który potwierdza przestrzeganie wysokich standardów produkcyjnych. Uprawa cebuli z rozsady umożliwia jej wcześniejsze zbiory, co przekłada się na możliwą do uzyskania atrakcyjną ceną. Nie bez znaczenia jest również możliwość rozciągnięcia w czasie zbiorów.

Perlka czas siać (zdj Bartek Rydz)

Czy jest przepis na wysokie plony?

Przygotowanie stanowiska to bardzo ważny etap produkcji dlatego zmianowanie to podstawa u państwa Rydzów. Te same uprawy wracają na to samo stanowisko dopiero po minimum 4 latach. Dodatkowo wysiewane są poplony z grochu i koniczyny białej.

W uprawie cebuli stosowane są różne nawozy, w tym gospodarstwie nie ma mowy o nawożeniu według standardowych schematów. Każde pole i każda uprawa wymaga innego podejścia. Młody gospodarz zwrócił uwagę na to, że nawet w obrębie jednego pola warunki glebowe znacznie się różnią i nie tylko składniki pokarmowe odgrywają kluczową rolę, ale także zawartość próchnicy w glebie. Co bardzo wyraźnie było widać w tym sezonie na jednym z półpodkreśla rolnik. Część nawozów posypowych używanych uprawie w cebuli aplikuje się w dawkach dzielonych ponieważ cebula nie lubi zasolenia – informuje B. Rydz. W zmianowaniu siane są kukurydza i pszenica oraz sadzone ziemniaki. Ziemniaki odmiany Innowator F1 uprawiane są na areale 15 ha, na które jest podpisana umowa kontraktacyjna z Farm Frites Poland. Oprócz tego na areale 7 ha uprawiana jest marchew odmiany Joba F1, oraz selery odmiany Balena F1.

Nawożenie cebuli

Siew nawozu Perlka (zdj Bartek Rydz)

Na wiosnę, przed uprawą gleby najczęściej wysiewane są następujące nawozy: Korn Kali nawóz potasowy z magnezem i siarką stosowany w dawce około 200 kg/ha, saletra amonowa 200 kg/ha. Bezpośrednio przed przygotowaniem gleby przez agregat uprawowy wysiewany jest Macrospeed PK 18-30+Zn i Mn w dawce około 400 kg/ha. Nawożenie pogłówne realizowane na etapie czwartego liścia to m.in. 100 kg/ha Korn Kali oraz Perlka w ilości 200 kg/ha. Od momentu grubienia cebuli podawany jest nawóz Yara Mila Complex 3 x 100 kg/ha w odstępach 2-3 tygodniowych. Nawozy mineralne podawane są przed deszczowaniem plantacji co wpływa na bardzo szybką ich dostępność dla roślin. Dodatkowo stosowane są nawozy dolistne z firmy Azelis m.in. Lebosol Aminosol oraz Lebosol Calcium Forte Plus SC oraz z firmy Caldena. W przypadku nawozów mikroelementowych sięga się po nie z oferty firmy Intermag. Rozsada cebuli przed posadzeniem moczona jest w roztworze preparatu BlackJack w celu lepszej rozbudowy systemu korzeniowego oraz ochrony przed różowatością korzeni.

Ochrona cebuli

Ochrona cebuli skupiona jest przede wszystkim na zabiegach prewencyjnych, w oparciu o takie produkty jak Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WP następnie około dwa tygodnie później wykonuje się zabieg preparatem Scorpion 325 SC, i kolejno co 7 dni następującymi prepratami: Curzate 72,5WG, Signum 33 WG, Luna Experience 400 SC i Fandango 200 SC. Największe problemy stwarzają wciornastki, które miały sprzyjające warunki do rozwoju oraz stemphylium.

Plon cebuli, ceny i dalsze kierunki rozwoju

Priorytetowe podejście do jakości cebuli finalnie przekłada się na plon, który w tym roku w pierwszych kwaterach odmian Bonus F1 i Medusa F1 zebranych w lipcu i sierpniu wyniósł 50-60 ton/ha.

Cebula odmiany Hybella F1 zapowiada się znacznie lepiej i plon może być u niej w granicach 70 ton/ha. Aktualnie (początek sierpnia) cebule trafiają na eksport lub na rynek hurtowy Bronisze, gdzie za kilogram cebuli workowanej uzyskuje około 1,30 zł/kg (netto). Optymistyczne nastawienie na produkcje warzyw skłania do dalszego rozwoju. W przyszłym roku nastąpi zmiana sposobu nawadniania z deszczowni szpulowej na nawodnienie kroplowe połączone z fertygacją. W planach jest również powiększenie areału upraw warzyw korzeniowych w tym gospodarstwie.