Podczas Konferencji Prasowej Syngenta, która miała miejsce 11 lutego w Warszawie przekazane zostały informacje o osiągnięciach firmy w 2018 roku oraz planach na dalsze działania. Te zaś związane są z wprowadzeniem na rynek kolejnych środków ochrony, oraz rozszerzaniem zakresu rejestracyjnego dla tych już obecnych na rynku. Tu ma się pojawić kilka nowych możliwości do ochrony upraw roślin jagodowych.

Trudny 2018 rok, ale z sukcesami

Jak poinformował Marek Łuczak prezes zarządu Syngenta Polska, rok 2018 związany był ze spadkiem sprzedaży środków ochrony, a to za sprawą zmian formalnych w zakresie funkcjonowania firmy ChemChina, będącej właścicielem Syngena oraz innego koncernu – firmy Adama. To właśnie ten ostatni przejął od Syngenta w ubiegłym roku pod swoje skrzydła kilka kluczowych produktów (jak Lintur, Amistar, Fusilade, Actara). Na niższą sprzedaż w 2018 roku nałożył się tez przebieg warunków pogodowych, gdzie ciepła i raczej upalna pogoda miała wpływ na mniejszą, względem minionych lat, sprzedaż fungicydów. Były tez pozytywne aspekty 2018 roku, wśród których Marek Łuczak wymienił:

  • Wprowadzenie na rynek i umocnienie się na nim dwóch kluczowych produktów o ochrony zbóż – Elatus Era i Elatus Plus, co było mocnym uderzeniem w rynek zbóż. Mimo generalnego spadku sprzedaży fungicydów w 2018 roku, świeżo wprowadzony na rynek Elatus Era miał 3% udział w rynku wszystkich fungicydów zbożowych, co jest bardzo dobrym osiągnięciem.
  • Wprowadzenie herbicydu Axial Komplett Pak, jako rozwiązania do wiosennego jednorazowego zwalczania chwastów. Tu na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży o 100% względem poprzedniego sezonu i zapowiadany dalszy wzrost (około 40%) w roku 2019.
  • Umocnienie na rynku kukurydzy odmiany Talisman, uważaną za jedną z najlepiej plonujących w naszych warunkach klimatycznych
  • Wprowadzenie na rynek nowych odmian rzepaku
Marek Łuczak prezes zarządu Syngenta Polska rozpoczął spotkanie prasowe w Warszawie

Prezes Syngenta Polska zapowiedział również odbudowę portfolio środków ochrony roślin poprzez wprowadzanie na rynek nowych produktów. Taką innowacją mają być fungicydy oparte na zupełnie nowej substancji aktywnej jaką jest adepidyna. Firma planuje także wzbogacenie dotychczasowego portfolio o środki biologiczne – pierwszym z ich ma być Teagro oparty na szczepach bakterii Bacillus subtilis.

Dobra komunikacja i nowości

Dorota Mazurek dyrektor marketingu na Polskę i kraje bałtyckie w szczegółach scharakteryzował zmiany na rynku środków ochrony roślin w 2018 roku. Globalnie zanotowana został spadek sprzedaży wszystkich środków ochrony o 4%, przy czym największy spadek dotyczył fungicydów (-6%), w herbicydach spadek był nieznaczny (-1%) natomiast wzrosła o 6% sprzedaż środków owadobójczych. Dorota Mazurek przypomniała również o licznych nowatorskich działaniach marketingowych prowadzonych przez Syngenta związanych z rozwijaniem pozycji w internecie (kanał YouTube Syngenta, profil FB, współpraca z vlogerami rolniczymi) oraz rozwijanie takich projektów jak Infopole, który w tym roku będzie dostępny w nowej, bardziej funkcjonalnej wersji.

Dorota Mazurek scharakteryzowała wyniki sprzedażowe w 2018 roku

Anna Bobińska dyrektor działu ds. rejestracji Syngenta Polska przypomniała, że w roku 2018 Syngenta wprowadziła na rynek aż 12 nowych produktów do ochrony roślin. W 2019 roku można się spodziewać 3 nowych rejestracji jak również rozszerzone będzie zakres stosowania dla takich produktów jak Scorpion, Geoxe oraz Revus, Amistar Gold, Affirm, Karate Zeon oraz Force. Tu ciekawe może okazać rozszerzenie dla fungicydów Scorpion (wprowadzony do ochrony wielu kolejnych gatunków warzyw, w tym liściowych), Geoxe (do ochrony fasoli szparagowej, grochu cukrowego, fasoli, bobu oraz warzyw pod osłonami), Revus (kolejne gatunki warzyw) oraz insektycydu Affirm (szereg gatunków warzyw). W trakcie Konferencji podkreślane były również działania Syngenta związane z kontynuacją The Good Growth Plan, koncepcji związanej z poprawą wydajności upraw, rozwojem bioróżnorodności oraz ochroną zdrowie. W tym zakresie prowadzone wiele globalnych działań, wśród których warto wspomnieć o projekcie realizowanym już od 15 lat Operation Pollinator, w ramach którego dystrybuowane są nasiona roślin miododajnych. Ten koncept cieszy się dużym uznaniem zarówno samych rolników ale tez pszczelarzy, a rocznie Syngenta rozprowadza nasiona pozwalające obsiać 700 ha roślinami które są pożytkiem dla pszczół. W tym roku akcja ta ma ruszyć w połowie marca.