W październiku 2023 roku oficjalnie został ustanowiony rekord Polski w plonie ziemniaków z 1 ha. 79,84 t/ha ziemniaków odmiany Camelia udało się zebrać w Gospodarstwie Rolnym Roberta Witkowskiego w miejscowości Biskupice/k. Radziejowa. Jest to szczególne osiągniecie zwłaszcza w roku, który nie należał do wybitnie sprzyjających uprawie ziemniaków.

W naszym regionie mieliśmy przede wszystkim suchy rok dla uprawy ziemniaków. Efekt jaki uzyskaliśmy zawdzięczamy 5-cio krotnemu nawadnianiu plantacji dawkami po 25 mm każdorazowo – wyjaśnia właściciel gospodarstwa. Nawadnianie z jednej stronie sprzyjało ale też stwarzało pewne zagrożenia. W ochronie przed najważniejszymi chorobami ziemniaków wykonano łącznie 8 zabiegów, regularnie co 9 dni.

Ziemianki w tym gospodarstwie były uprawiane w technologii opracowanej przez firmę Procam. Uprawa prowadzona jest na dość żyznych radziejowskich glebach. Problemem okazują się tu jednak mikroelementy, których pobieranie jest często utrudnione. Dlatego w całej technologii uprawy nie zabrakło nawożenia dolistnego takimi produktami jak Proleaf MAX 4.0 czy NHCa Delta (2 x) oraz zastosowany był produkt Improver+ (2 x).

Reportaż filmowy z tego gospodarstwa przygotował firma PROCAM

Gospodarz liczy na kolejne rekordy w następnych latach i osiągniecie wyniku przekraczającego 80 t/ha. Oby się udało!

Rekord Polski w plonowaniu ziemniaków