Ochrona warzyw przed chorobami i szkodnikami staje się coraz trudniejsza i wymagająca obszernej wiedzy. Efekt wykonywanych zabiegów ochrony zależy bowiem od wielu czynników jak chociażby przebieg warunków pogodowych, presja chorób czy nasilenie szkodników, czy wreszcie techniki i terminu wykonywania zabiegu. Pod tym kątem są co roku prowadzone doświadczenia w warzywniczej stacji doświadczalnej Bayer w Bedlnie. Jakie dają efekty? Zapraszamy na FILM.