Odmiany fasoli dla przemysłu

Fasola szparagowa


W gospodarstwie Zabostów pod Skierniewicami, w którym produkuje się duże ilości fasoli szparagowej i ziemniaków od kilku lat już prowadzone są doświadczenia nad przydatnością poszczególnych odmian fasoli do uprawy w Polsce pod kątem zaopatrzenia zakładów przetwórczych. W tym roku zgromadzono tam ok. 25 odmian, z czego kilka dostarczyła firma HM Clause.

Przegląd zielonych odmian HM Clause zgromadzonych w kolekcji doświadczalnej

Jedną z tych odmian, które testowane są w doświadczeniu jest Bowie. Odmiana ta na rynku jest od ok. 4 lat. Cechuje ją krótki okres wegetacji wynoszący 68 dni. Zaletą jest także intensywny zielony kolor strąków, co doceniają zakłady przetwórcze. Ich długość to zazwyczaj 12-13 cm. Pokryte są silnym nalotem woskowym.

Odmiana Clarke także cechuje się bardzo krótkim okresem wegetacji. Wynosi on 62-63 dni. Strąki mają najczęściej długość ok. 14,5 cm. Ich średnica to 8,5-9 mm. Odmiany z HM Clause pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Cechuje je genetycznie wysoka zdrowotność. Są także odporne na niesprzyjające warunki uprawy. Obie z wymienionych odmian dobrze wiążą owoce nawet w bardzo wysokich temperaturach. Nieźle znoszą okresowe niedobory wody – informuje  Sławomir Mechacki z HM Clause.

Przyznaje, że największą popularnością, dynamicznie rosnącą cieszy się jednak inna odmiana nosząca nazwę Wyatt. Zdaniem doradcy w kreacji tej kumulują się wszystkie pożądane przez plantatorów cechy. Jej okres wegetacji jest krótki, wynosi ok. 63-64 dni. Ma bardzo intensywny kolor strąka, co ważne jest pod katem suszenia. Spełnia jednak także wymogi zakładów mroźniczych. Średnica strąka to ok. 9,5 mm, co jest wymiarem akceptowanym przez tę grupę odbiorców przemysłowych.

Sławomir Mechacki przybliżył także charakterystykę odmiany Puncher. Pochodzi ona z portfolio Vilmorin, którego dystrybutorem w Polsce jest HM Clause. Odmiana ta ma dłuższy okres wegetacji wynoszący 75-76 dni. Jej zaletą jest wyjątkowo wysoka jak na fasolę odporność na suszę. Strąki mają odpowiednią średnicę ze względu na dostawy do przetwórców. Nie przekracza ona zazwyczaj 9,5 mm, a nawet jeśli do tego dojdzie, to udział segmentu grubego w ogólnym plonie jest niezwykle znikomy. Interesującą odmianą, uprawianą często jako poplon, jest Caprice. Rośliny charakteryzują się wzniesionym pokrojem. Cechuje je wysoka zdrowotność i dobre plonowanie. W sprzyjających warunkach uprawy ogólny plon może przekroczyć 20 t/ha. To także odmiana pochodząca z Vilmorin.

Odmiany żółte

Kwatera z odmianą Goldito

W ofercie HM Clause znajdują się nasiona 2 odmian o żółtych strąkach. Jedną z nich jest Sundance. To odmiana o strąkach o długości ok. 15 cm. Ich średnica to 8-9 mm (ok. 20%), 9-10,5 mm (ok. 60%) i >10,5 mm (ok. 20%). Drugą odmianą o żółtych strąkach, ujętą w doświadczeniu realizowanym w podskierniewickim Kamionie, jest Goldito. Okres wegetacji roslin tej odmiany trwa 72-73 dni. Strąki także są długie, dość grube. W przypadku odmian zółtych zakłady przemysłowe akceptują jednak nieco większe średnice strąków. Trafiają one w słoik, fasola jest cięta – nieco inne jest więc przeznaczenie plonu. Dlatego w przypadku fasoli żółtej nie jest to tak bardzo ważne, żeby średnica nie przekraczała 10,5 mm jak w przypadku odmian o zielonych strąkach – wyjaśnia Sławomir Mechacki.

Plonowanie fasoli

Ze względu na wysokość uzyskanego plonu bardzo ważnym czynnikiem determinującym produktywność kwater jest nawodnienie. W tym roku ma to być może znaczenie mniejsze, lecz bywają sezony, gdzie dostarczenie wody roślinom decyduje o rentowności prowadzonej uprawy. – mówi Sławomir Mechacki. Dodaje, że w okolicach Skierniewic średnie plony fasoli to 10-12 t/ha, a na Kujawach, gdzie gleby są lepsze i warzywnicy dysponują rozwiązaniami do podawania roślinom wody, średnie plonowanie wynosi 15-20 t/ha. Odmiany oferowane przez HM Clause cechują się częściowymi odpornościami na choroby wirusowe i bakteryjne, co ich ochronę czyni łatwiejszą i pozwala zachować wielkość produkcji na zbliżonym poziomie w kolejnych latach.

Pole doświadczalne z fasolą w gospodarstwie Zabostów