Mniejsze zbiory warzyw w Austrii

Zbiory marchwi kombajnem


Mniejsze zbiory warzyw w Austrii w 2017 roku były skutkiem suszy i upałów. Choć kraj ten nie jest geograficznie bardzo oddalony od Polski, to jednak tamtejsi plantatorzy zmagali się z innymi problemami niż większość warzywników nad Wisłą. Spadek produkcji wyniósł 3% w porównaniu z 2016 rokiem pomimo większego areału upraw, także o 3%. Łącznie austriaccy ogrodnicy dostarczyli na rynek 597800 ton warzyw.

Mniej cebuli, prawie tyle samo marchwi

Warzywa korzeniowe oraz cebula miały największy udział w austriackiej produkcji. Pozyskano 304,800 ton tych warzyw, a więc o 4% mniej niż w 2016 roku. Największy spadek w tej grupie gatunków odnotowano na cebuli. Wyniósł on 11%, co sprawiło, że w 2017 produkcja tego warzywa w Austrii osiągnęła poziom 144700 ton. To także 11% mniej od 5 letniej średniej. W przypadku marchwi plon w przeliczeniu na 1ha był niższy niż wieloletnie przeciętne zbiory, jednak dzięki zwiększeniu areału uprawy, plon ogólnie był nieco wyższy. Wyniósł on 97800 ton, a więc o 5% więcej niż średnio w ostatnich 5 latach i o 1% więcej niż w 2016 roku. Co ciekawe, dzięki znacznemu wzrostowi powierzchni upraw chrzanu (o 1/5) jego zbiory wzrosły o 15% i wyniosły 4600 ton.

Mniej sałaty, kapusty głowiastej i szpinaku, ale więcej pekinki

Austriacy w 2017 roku odnotowali spadek produkcji warzyw liściowych i łodygowych. Zbiory warzyw z tych grup były ogółem niższe o 12% w porównaniu do 5 letniej średniej i o 5% niższe licząc rdr. Plony sałaty wyniosły 47300 ton, a więc o 3% mniej niż w poprzednim sezonie. Gorzej wygląda sytuacja z produkcją ziół – tu spadek wyniósł 11% w porównaniu z 2016r. Pomimo zwiększenia areału uprawy szpinaku aż o 19% jego zbiory w ujęciu rdr były niższe aż o 13%. Tu wytłumaczeniem jest susza, a także większy udział upraw ekologicznych, a więc mniej wydajnych, w ogólnej produkcji tego warzywa. Wzrosty w dopiero co zakończonym roku zanotowano za to w przypadku zbiorów szparagów i kapusty pekińskiej. Porównując do 2016 roku, wyniosły one odpowiednio 13% i 18%.

Zbiory pomidorów i ogórków bez zmian, więcej papryki i dyń

Zbiory warzyw takich jak pomidory i ogórki były na poziomach zbliżonych do tych odnotowanych w poprzednim sezonie. Pomidorów zebrano w Austrii w zeszłym roku 54300 ton, a więc o 1% więcej niż w 2016r. W zasadzie nie zmieniła się także produkcja ogórków. Pozyskano plon o masie 46600 ton, czyli o 2% mniej rdr. Na rynek trafiło jednak sporo więcej, bo aż 9% papryki, oraz o 5% więcej dyń. Plon tych gatunków oszacowano odpowiednio na 15300 ton i 18500 ton. Większe zbiory są tu efektem zwiększenia areału uprawnego. To inaczej niż w przypadku słodkiej kukurydzy. Tu udało się wypracować 7% wzrost (do poziomu 14900 ton) pomimo prowadzenia zbiorów na polach o mniej więcej tej samej powierzchni.

Źródła: Statistik Austria: www.statistik.at