Na plantacji ogórka gruntowego rozpoczynamy fertygację na początku lipca. Do tej pory podlewane były czystą wodą, ponieważ składniki odżywcze były dostarczone posypowo w glebie. Teraz gdy pojawiają się pierwsze kwiaty, rozpocznie podawanie nawozów wraz z wodą.  

Ogórki były wysiewane bezpośrednio do gruntu. W tegorocznej edycji projektu #100ton bierze udział 4 odmiany ogórków z przewagą kwiatów żeńskich. W pierwszym tygodniu fertygacji podamy kwasy humusowe YaraVita Leotrac w dawce 5 litrów na hektar. Pozwoli to zwiększyć pojemność sorpcyjną gleby, przyspieszy rozwój sytemu korzeniowego i efektywność fertygacji – informuje Magdalena Cieślak-Włodarczyk z firmy Yara.

Woda do fertygacji nie jest idealna, dlatego używamy nawozów wieloskładnikowych Kristalon z serii Super, zawierających fosfor w formie polifosforanów. Po aplikacji kwasów humusowych podamy Calcinit. Następnie zastosujemy Kristalon Super (Gena) w dawce 35 kg na hektar na tydzień, zgodnie z wynikami analizy gleby – wyjaśnia ekspertka z firmy Yara.

Ostatnio mieliśmy trochę chłodniejsze dni, co przyniosło ulgę po upałach powyżej 30 stopni. Ważne jest regularne nawadnianie, szczególnie dwa razy dziennie, aby uniknąć problemów z pustymi owocami i obniżeniem plonu. Tu woda podawana jest od godzin wczesnoporonnych tak by rośliny w ciągu dnia miały zapewnioną odpowiednią jej ilość w obrębie systemu korzeniowego.  Ochrona przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza mączniakiem, jest kluczowa, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności i temperatur.