Trwa projekt Kalafiorowa Demo Farma (KDF). Jednym z pierwszych działań podjętych w gospodarstwie państwa Goleniów, gdzie prace w jego ramach są realizowane, było ustalenie zasobności gleby i sformułowanie zaleceń nawozowych. Tego zadania podjął się Michał Wojcieszek z firmy Yara Poland, która uczestniczy w KDF.

Pierwszy krok – analiza gleby

Michał Wojcieszek w towarzystwie Ireneusza Golenia pobiera glebę do analiz chemicznych

Jeszcze w drugiej połowie lutego miałem okazję spotkać się na grabickich polach z Michałem Wojcieszkiem, przedstawicielem Yara Poland i Ireneuszem Goleniem, gospodarzem projektu, by zapoznać się z kwaterami w których uprawiane będą kalafiory. Działki te, jak to w centralnej Polsce często bywa, cechowały się zmiennymi warunkami glebowymi. Wstępnym i niezwykle ważnym elementem formułowania strategii żywienia roślin była więc precyzyjna diagnostyka. Pobrane próby glebowe dostarczono do laboratorium w celu ustalenia odczynu pH gleby oraz zasobności składników pokarmowych w niej. To bardzo ważne aby próby pobierać właściwie. Rekomenduję, by z każdego hektara było to kilkanaście próbek. Muszą one pochodzić także z odpowiedniej głębokości i być reprezentatywne dla przekroju gleby w tej warstwie, z której rośliny będą czerpać pierwiastki. Laska glebowa (Egnera) to najlepszy instrument do pobierania próbek. Potem pobrane porcje ziemi należy ustandaryzować i spakować do badania w taki sposób, by w żadnej mierze nie wpłynąć na zafałszowanie jego wyniku. Jeżeli już wiadomo jaka jest gleba, to jest do dobry punkt wyjścia do dalszych prac pod kątem jej przystosowania do wymogów uprawianej rośliny, w tym wypadku kalafiora – mówił M. Wojcieszek w trakcie rozmowy ze mną i plantatorem.

Drugi krok – rekomendacje nawozowe

Z reprezentantem Yary spotkałem się ponownie kilkanaście dni później. Specjalista dysponował już wynikami badań gleby. W oparciu o nie sformułował zalecenia nawozowe, które przekazał plantatorowi. Poprosiłem go, by opowiedział nieco o tym jakie działania uznał za konieczne przed wysadzaniem rozsady dla stworzenia optymalnych warunków dla uzyskania oczekiwanego plonu. Okazało się, że choć kwatery do produkcji kalafiorów były przygotowane w większości właściwie, to pewne parametry można było poprawić. Jednym z nich był wciąż nieco zbyt niski odczyn pH gleby na polach przeznaczonych pod doświadczenia. Specjalista z firmy Yara zalecił więc zabiegi dość szybko podnoszące ten parametr. Także potas w wyższych częściach kwatery został częściowo wymyty w najniższe jej partie, ale i na to Michał Wojcieszek znalazł radę. Z kolei podstawę skonstruowanego programu nawożenia stanowić będzie YaraMila Complex, a uzupełnienie YaraBela Nitromag.

Krok trzeci – zapraszam na film!

Aby zobaczyć jak właściwie pobiera się próby gleby do analiz, przygotowuje pobrany materiał a także jakie dokładnie rekomendacje Michał Wojcieszek na podstawie wyników badań sformułował wystarczy obejrzeć poniżej załączony film. Serdecznie do tego zachęcam jak i do śledzenia kolejnych doniesień z gospodarstwa państwa Goleniów i projektu Kalafiorowa Demo Farma: