W Hornigach gdzie rusza nasz projekt „100 ton ogórków z hektara” gleba została już przygotowania do sadzenia ogórka. Zgodnie z zalecaniami firmy Yara Poland wysiano podstawowe dawki nawozów posypowych. Po wykonaniu analizy gleby dalsze nawożenie będzie realizowane poprzez fertygację.

Już podczas wiosennego przygotowania stanowiska pod uprawę ogórków wysiane zostały pierwsze nawozy. Był to siarczan potasu (200 kg/ha) i siarczan magnezu (150 kg/ha). Przed formowaniem zagonów wysiane będą nasze nawozy wieloskładnikowe. Będzie to YaraMila  Complex w dawce 500 kg/ha oraz saletra wapniowa Nitrabor w ilości 150-200 kg/ha – informuje Wojciech Kopeć z firmy Yara. Nie bez powodu saletra wapniowa będzie zastosowana już przed sadzeniem rozsady, ponieważ nie da się je podać po uformowaniu zagonów i okryciu ich czarną folia. Dalsze nawożenie po posadzeniu roślin będzie realizowane poprzez fertygację. Jako pierwszy zastosowany będzie Kristalon żółty z przewagą fosforu.

Rozsada ogórka w tym gospodarstwie produkowana jest w wieldoniczkach. Wypełniono je substratem z firmy Agaris wzbogaconym startową dawkę nawozu wieloskładnikowego PG-MIX™ 14-16-18 + MIKRO. W uprawie będą dwie odmiany z przewagą kwiatów żeńskich odmian Sonata RZ raz Sprinter. Sadzenie zaplanowane jest na ostatnie dani maja lub początek czerwca. Ogórki warto sadzić gdy rozsada nie jest przerośnięta. Gdy korzenie ogórka nie dorastają do brzegów doniczek czy tac rozsadowych wtedy bardzo szybko i dobrze przyjmują się po posadzeniu – informuje Wojciech Kopeć, dodając – Przerośnięta rozsada ogórka jest narożna jest na uszkodzenia, złamania łodygi a po posadzeniu trudniej się przyjmuje. Dobrze jest na 1-2 przed sadzeniem roślin, dolistnie potraktować je YaraVita™ ACTISIL używając 10 ml/10 l wody. To stymuluje rośliny do wytwarzania licznych korzeni włośnikowych.

 

Rozsada ogórka produkowana jest w wielodoniczkach
Wysiane zostały dwie odmiany Sonate i Sprinter

#100 ton ogórków z hektara