Buraki, które udało się utrzymać bez chwastów, dzięki stosowaniu niskich dawek herbicydów

W dniu 15.02.2017 Ministerstwo wydało nową etykietę dla środka Targa Super 05 EC. Aktualnie preparat posiada rejestrację rozszerzoną o zastosowanie w niektórych małoobszarowych uprawach rolniczych. Co ważne, będzie go można używać także w uprawach warzyw takich jak bób, fasola groch, burak ćwikłowy, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan pospolity, pomidor, bakłażan. Tak jak poprzednio, w obecnym roku będzie można stosować go w uprawie buraka cukrowego, buraka pastewnego, ziemniaka, rzepaku ozimego oraz marchwi.

Jak działa preparat?

Jest to herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych i wieloletnich jednoliściennych. Substancja aktywną jest tu chizalofop-P-etylowy. Targa Super 05 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów. Powoduje zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pełny efekt działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku utrzymywania się niskich temperatur. Chłodna pogoda a także susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Targa Super 05 EC stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka w fazie 2-3 liści, a perz właściwy w fazie 4-6 liści. Środek nie zwalcza chwastów, które wzeszły po wykonaniu zabiegu.

Chwasty wrażliwe Zalecane dawki środka Termin stosowania – faza rozwojowa chwastu
Chwasty jednoliścienne jednoroczne:

-samosiewy zbóż zwalczane jesienią;

-samosiewy zbóż zwalczane wiosną, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa

0,75-1,0 l/ha

1,0-1,25 l/ha

faza 2 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 12-29)
Chwasty jednoliścienne wieloletnie:

Perz właściwy

 

2,0-2,5 l/ha

faza 4-6 liści (BBCH 14-16)

 

 

Jak stosować preparat na plantacji?

Środek należy stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej. Dawkę trzeba dostosować do gatunku zwalczanego chwastu i rośliny uprawnej. Wyższe z zalecanych dawek środka stosuje się, gdy chwasty znajdują się w fazie krzewienia.

Gatunek Dawka maks. (l/ha) Faza rozwojowa chronionego gatunku Ilość cieczy roboczej (l/ha) Maks. l. zabieg./

sezon

Burak cukrowy i pastewny 2,5 Od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych 3 liści buraka do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby. 200-400 1
Ziemniak 2,0 Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi. 200-400 1
Marchew 2,5 Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość. 200-400 1
Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki 2,5 Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte 200-400 1
Groch siewny i fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona 2,5 Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte 200-400 1
Fasola zwyczajna, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica jadalna 2,5 Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte 200-400 1
Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny 2,5 Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte 200-400 1
Burak ćwikłowy 2,5 Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nierozwiniętych liści do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby 200-400 1
Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa 2,5 Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość 200-400 1
Pomidor, bakłażan Środek stosować od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie głównym do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu 200-400 1

 

Następstwo roślin

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, więc nie stwarzaja zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Targa Super 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne, w tym zboża można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Targa Super 05 EC.