Od 16 marca można nabywać upieczenia od ryzyk typu przymrozki, gradobicia, deszcze nawalne, huragany. Firmy ubezpieczeniowe często oferują rozwiązania pakietowe. W przypadku przymrozków warto się pospieszyć, bowiem oferta ubezpieczeń będzie ważna tylko do 27 marca.

PZU oferuje rozwiązania pakietowe

Kampania wykupywania ubezpieczeń w PZU rozpoczęła się 16 marca. Dofinansowanie z budżetu państwa może wynieść do 65% składki. Przygotowaliśmy również specjalne zniżki przy zakupie ubezpieczenia NNW Bezpieczne Żniwa, a dla ubezpieczających budynki gospodarcze wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mamy zniżkę na ubezpieczenie zbóż w Pakiecie Wiosna – mówi Dyrektor ds. Ubezpieczeń Rolnych w PZU Paweł Ochmański. „Pakiet Wiosna” chroni przed konsekwencjami gradu i przymrozków wiosennych. Sadownicy i producenci roślin jagodowych, którzy chcą ubezpieczyć swoje owoce od przymrozków, powinni jednak pamiętać, że ubezpieczenie dla tego ryzyka jest oferowane tylko do 27 marca.

PZU proponuje również „Pakiet 5 Ryzyk” chroniący przed nawalnym deszczem, huraganem, uderzeniem pioruna, lawiną i osunięciem ziemi. Dodatkowo, do 30 kwietnia przy zakupie „Pakietu Wiosna” i „Pakietu 5 Ryzyk” można rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę przed skutkami suszy.

Wykupując ubezpieczenia w PZU, producenci rolni mogą – bez żadnych dodatkowych opłat –rozłożyć składkę na raty lub przesunąć termin jej zapłaty na okres pozbiorczy.

PZU co roku ubezpiecza około 2 mln hektarów upraw w całej Polsce. Dodatkowo oferuje klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń AGRO. Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych OC rolników i budynków w gospodarstwach rolnych oraz dobrowolnych, oferuje ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, zwierząt, drobiu, a także NNW rolników i ich współmałżonków oraz polisy komunikacyjne.

W przypadku wysokich nakładów ponoszonych na produkcję wysokiej jakości warzyw, dodatkowe ubezpieczenie od nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale w sytuacji gdyby te wystąpiły pozwala dalej prowadzić gospodarstwa, przetrwać trudny sezon i odnowić potencjał produkcyjny na kolejny rok. Czy zatem warto się ubezpieczać? Każdy sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie.

Concordia Polska Grupa Generali stawia na szybką likwidację szkód

W tej firmie również 16 marca 2020 r. rozpoczął się wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. Klienci będą mogli skorzystać z ubezpieczenia od ryzyka gradu lub z pakietów kilku rodzajów ryzyka. W tym roku w sezonie wiosennym rolnicy będą mogli w Concordii Polska ubezpieczyć rośliny tradycyjne (rośliny tradycyjne to zboża, rzepak, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny strączkowe, warzywa, owoce oraz inne rośliny) od gradu oraz od przymrozków wiosennych, huraganu i deszczu nawalnego. Produkcję wybranych owoców i warzyw zabezpieczyć można polisą zapewniającą ochronę w przypadku powstania szkód zarówno ilościowych, jak i jakościowych wywołanych gradem.

Concordia Polska Grupa Generali swoich doświadczonych ekspertów w terenie wyposażyła w tablety z możliwością cyfrowego przesyłu danych bezpośrednio z pola. Wykorzysta również drony umożliwiające dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz wykonywanie precyzyjnych pomiarów i zdjęć. W specjalnych przypadkach zastosuje też teledetekcję.

W sezonie wiosennym w Concordii Polska Grupa Generali można ubezpieczyć uprawy od ryzyka gradu lub wybrać pakiety ryzyk. Producenci tradycyjnych roślin rolniczych mogą wybierać z następujących pakietów ubezpieczeń:

  1. grad;
  2. grad, przymrozki wiosenne;
  3. grad, deszcz nawalny, huragan;
  4. grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan.

Uprawy specjalne, takie jak wybrane owoce i warzywa, można ubezpieczyć w Concordii Polska Grupa Generali od ryzyka gradu.

Dofinansowania z budżetu państwa, sięgające 65% składki jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego rodzaju ryzyka spośród związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy. Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym do 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa.