Ubezpieczenia upraw pod osłonami. Tak to jest możliwe!AgroRisk Polska przedstawia strategie ubezpieczeń dla polskiego rynku ogrodniczego. Jesteśmy agentem ubezpieczeń, wprowadzającym wyjątkowy na rynku europejskim produkt w zakresie ubezpieczeń ogrodniczych – powiedział Michael Lösche prezes zarządu AgroRisk Polska. Firma została założona 1 czerwca 2020 roku. Skoncentrowana jest na ubezpieczeniu upraw prowadzonych pod osłonami.    

Ogrodnictwo zyskało w AgroRisk pośrednika, z pomocą którego może skorzystać z oferty ubezpieczyciela Gartenebau-Versicherung reprezentowanego podczas kwietniowego spotkania prasowego przez prezesa zarządu Pana Christaina Senfta. Chcemy by z naszą pomocą ogrodnicy mogli w pełni skorzystać z  oferty ubezpieczyciela a zaproponowane rozwiązania były dostosowane do oczekiwań naszych klientów ogrodników. Dlatego stawiamy na bezpośrednie kontakty z ogrodnikami – podkreślał prezes AgroRisk Polska. Opiekunami klientów na rynku polskim są Michał Kłobus i Robert Brocki. Oferta firmy skupia się na ubezpieczeniach upraw pod osłonami: szklarni i tuneli foliowych, w zakresie różnych dziedzin produkcji (rośliny ozdobne, szkółki, centra ogrodnicza, produkcja warzyw i owoców oraz produkcja grzybów).

Christian Senft prezes zarządu Gartenebau-Versicherung

Dziś chcemy przedstawić nasze rozwiązania w zakresie upraw pod osłonami, które wypracowaliśmy przez ostatnie lata z ogrodnikami w Niemczech i krajach zachodniej Europy – mówił Christian Senft. Gartenebau-Versicherung jest firmą założoną przez ogrodników i jest przez nich prowadzona, w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ma w tym zakresie duże doświadczenie, bowiem powstała 175 lat temu. Obecnie w całej Europie posiada 14 300 ubezpieczonych klientów, a tym samym jest numerem 1 w zakresie ubezpieczeń ogrodniczych w Europie. Nasze oferta jest ukierunkowana na indywidualne potrzeby każdego ogrodnika. Nie zawieramy polis online. Nasza współpraca oparta jest na bezpośrednich kontaktach z ogrodnikami i ochronie rodzinnych gospodarstw – mówił Christian Senft. Firma działa szeroko w Niemczech i tam ma największy rynek, ale również obecna jest w Szwajcarii, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Niderlandach, Grecji a od roku również w Polsce. Nasze hasło przewodnie to Ogrodnicy ubezpieczają ogrodników – mówił Christian Senft.

AgroRisk Polska będąc agentem ubezpieczeniowym oferuje polisy pozwalające ubezpieczyć  produkcję od zdarzeń pogodowych, tak by zapewnić stabilność działalności wyspecjalizowanych gospodarstw ogrodniczych. Dotyczy ona zarówno sfery produkcji ale też działalności handlowej.

Ogrodnicy prowadzący uprawy w szklarniach i tunelach, narażeni są na duże ryzyko produkcji. Nasza współpraca polega na analizie tego ryzyka i wybraniu najważniejszych zagrożeń, które można zminimalizować poprzez odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Każdy ogrodnik, niezależnie od skali produkcji, może być naszym klientem – podkreślał szef firmy GV. Najczęściej ubezpieczenie realizowane jest w zakresie ryzyk pogodowych związanych z wiatrem, gradem i huraganem, ogniem, zalaniem, ale też zabezpieczeniem techniki w obiektach. Ubezpieczone mogą być obiekty uprawowe (szklarnie i tunele), same uprawy, maszyny i instalacje i urządzenia, budynki, oraz towary i wyposażenie obiektów. To wszystko jest zawarte w ubezpieczeniu ogrodniczym Hortisecur®G.

Naszym zadaniem jest inspirowanie ogrodników i umożliwienie im dalszego rozwoju, poprzez stabilizację produkcji niezależnie od czynników zewnętrznych – podkreślał Michael Lösche, zachęcając do zapoznania się z ofertą AgroRisk Polska – nowego gracza w zakresie ubezpieczeń dla ogrodników.