Na Kujawach zaczynają dojrzewać pomidory gruntowe dla przetwórstwa. Jest zatem dobry czas żeby zobaczyć jak wyglądają niektóre odmiany. W dniu 18 sierpnia w miejscowości Zazdromin odbyło się spotkanie producentów z grupy Tomato-Rol. Można tam było zobaczyć kilka odmian z kolekcji firmy Hazera i posłuchać jak je chronić i jak nawozić. Spotkanie odbyło się na polach państwa Marleny i Tomasza Serockich, którzy od wielu lat udostępniają swoje gospodarstwo w celu szkoleniowym.

W spotkaniu uczestniczyli producenci pomidorów gruntowych, przedstawiciele firmy Hazera, Cosmocel, Osadkowski,BASF, Green Eco Poland i KPODR Minikowo Oddział Zarzeczewo.

Odmiany pomidorów polowych

Na początek kolekcje odmian przedstawiła Malgorzata Zadura z firny Hazera. Na polu można było głównie zobaczyć odmiany do zbioru kombajnowego z firmy Klause. W gospodarstwie z odmian Hazery uprawia się jeszcze Pegaso. Jest to odmiana zarówno do zbioru kombajnowego jak i ręcznego. Ma duże owoce dojrzewa mniej równomiernie niż odmiany kombajnowe, może również zbierać się z szypułkami.

Pomiędzy wymianą spostrzeżeń padło również kilka słów na temat tegorocznej suszy. Niestety ze względu na zbyt niskie opady i wysokie temperatury należy się spodziewać niższych plonów pomidorów w naszym kraju. Szacuje się, że plony te będą niższe minimum 20% od przeciętnego roku.

Enotrio jako najwcześniejsza odmiana znalazła się również na polu. Niestety w tym roku ze względu na suszę i wczesność wyglądała ona najgorzej.

Następną w kolejności wczesności jest odmiana Peroro. Oliveza jest następna i jest wcześniejsza niż Pietra Rossa, oraz ma mniejsze owoce. Natomiast Pietra Rosa jako odmian późniejsza nie miała jeszcze dojrzałych owoców.

W dalszej części pola producenci obejrzeli Peroro i Olivenze. Okazało się jednak w tym roku, że praktycznie nie ma różnic pomiędzy tymi odmianami. Peroro ze względu na swoją wczesność zwykle daje nieco mniejsze plony niż odmiany późniejsze takie jak Olivenze i Pietrea Rossa. Nie jest też tak twardy jak Pietra Rossa. Z tego względu nie należ zbyt długo zwlekać ze zbiorem dojrzałych owoców.

W takim roku jak obecny warto było stosować obsadę roślin wynoszącą około 26 tys./ha. Natomiast Olivenzę i Pietra Rossę zwłaszcza w latach wilgotnych należało by posadzić  poniżej 25 tys./ ha. Mniejsza obsada powinna być stosowana ze względu na silny wigor roślin.

Dodatkowe nawożenie pomidorów polowych

Karol Majchrowski reprezentujący firmę Cosmocel przedstawił kilka produktów zastosowanych na plantacji. Pierwszy z nich to Rootex. Ma wpłynąć na lesze ukorzenienie się roślin. Stosuje się go już na etapie produkcji rozsady. Jeżeli rozsadę produkujemy sami to produkt możemy zastosować dwa razy w ciągu produkcji. Jeżeli korzystamy z rozsad gotowych możemy rozsadę podlać tuż przed jej wysadzeniem używając 3-5 g produktu na tacę i około 2 tygodnie po wsadzeniu w postaci oprysku. Produkt powinien być naniesiony na rośliny podczas niewielkiego opadu deszczy lub w dużej ilości wody na wilgotną glebę aby tam trafił. Wtedy można liczyć na dobre efekty. Produkt ma za zadanie wytworzenie jak najsilniejszego systemu korzeniowego zwłaszcza tego włośnikowego, aby roślinę uodpornić na okresowe braki wody.

Karol Majchrowski z firmy Cosmocel

Na plantacji stosowano również inny produkt o nazwie Advance. Zawiera on fosfor i potas z domieszką magnezu. Jest to produkt, który ma zapewnić największą ilość energii roślinie w kluczowych momentach. Czyli po posadzeniu, w czasie kwitnienia i dojrzewania owoców. Dostarczenie produktu ma na celu nie wykorzystywanie zgromadzonych w roślinie produktów zapasowych tylko korzystanie właśnie z dostarczonych składników, aby dalej się rozwijać. Na prezentowanej plantacji stosowany był dolistnie w dawce 5 litrów na hektar.

Następny produkt to Barier Si Ca. Zastosowany przed zbiorem ma zapewnić większą trwałość owoców. Wykonujemy 3 zabiegi w odstępach tygodniowych w dawcę 1 l/ha lub dwa w dawcę 1,5 l/ha. Wysycenie owoców wapniem i krzemem ma zapewnić większą elastyczność skórki, a co za tym idzie większą wytrzymałość podczas zbioru i transportu.

Inny produkt to niejonowy adjuwant Inex A. Zapewnia lepsze pokrycie cieczą roboczą rośliny. Przygotowując ciecz roboczą wlewamy go jako pierwszy do opryskiwacza.

Artur Śliz z firmy Osadkowski omówił z kolei produkt zabezpieczający rośliny przed chorobami bakteryjnymi o nazwie Ion Blue. Zawiera on miedź w postaci bardzo małych cząsteczek wnikających pomiędzy komórki roślinne. Można stosować zapobiegawczo łącznie z fungicydami. Przy pierwszych objawach stosujemy 1 l/ha. Zapobiegawczo stosujemy 0,5 l/ha.

c.d.n.