W poszukiwaniu nowych odmian hodowcy z firmy Syngenta stawiają na kreacje, które najlepiej wpisują się we współczesne trendy uprawowe. Dzięki ich staraniom do dyspozycji producentów trafiają nowe odmiany kalafiorów, jak JAVA F1. To odmiana o uniwersalnym zastosowaniu (na przemysł i świeży rynek), a zarazem niezawodna w uprawie i plonowaniu.

Bo jakość ma znaczenie!

Wprowadzając odmianę Java do naszego portfolio chcieliśmy zapewnić producentom uniwersalne rozwiązanie jeśli chodzi o genetykę – odmianę, która zapewni najwyższą jakość surowca dla przemysłu jak i będzie mogła być wykorzystana przy produkcji kalafiorów na świeży rynek – wyjaśnia Rafał Żmuda z Syngenta.

Bardzo szybko docenili tę odmianę producenci, którzy produkują kalafiory dla przemysłu. Java zapewnia nie tylko wysoki plon, ale zarazem wysoki uzysk różyczki o najlepszych parametrach. Po wyróżyczkowaniu Java zapewnia przede wszystkim surowiec w pierwszej klasie jakościowej. To zapewnia dla producentów towar, za który uzyskują dobrą cenę, a dla zakładów przetwórczych różyczkę jakiej oczekują – dodaje ekspert z Syngenta. Tym samym Java wchodzi do grona jesiennych siłaczy z Syngenta, do których należą już takie sprawdzone kreacje czyli Gohan F1, Cabral F1 i David F1.

Java dzięki bardzo dobremu kryciu utrzymuje wysoką jakość handlową

Java ze swoimi wyjątkowymi cechami jak wysoka zdrowotność polowa, długie okno zbiorcze, wysoki plon dobrej jakości i wyjątkowa jakość plonu w postaci śnieżnobiałych róż, okazuje się być znakomitym dopełnieniem dotychczasowego asortymentu jesiennych odmian kalafiorów od Syngenta.

Bo serwis odmiany w polu kosztuje!

Nie każda odmiana kalafiora musi udać się w uprawie jesiennej. Na przestrzeni ostatnich kilku lat sprawdziliśmy i potwierdzamy, że kalafiory o okresie wegetacji zbliżonym do 85 dni, najlepiej się sprawdzają w naszych warunkach uprawy. Java przy uprawie na świeży rynek jest gotowa do zbioru po około 80 dniach, a przy produkcji dla przemysłu po około 85-87 dniach od wysadzenia kalafiory mogą być zbierane. Ten stosunkowo krótki – jak na odmiany jesienne – okres wegetacji, wpływa na obniżenie kosztów produkcji – podkreśla Rafał Żmuda. Skrócenie okresu wegetacji to jednocześnie obniżenie kosztów utrzymania w polu (ograniczenie liczby zabiegów przed chorobami i szkodnikami, czy cykli nawożenia dolistnego). Bo serwis odmiany w polu kosztuje! Ma to spore znaczenie przy współczesnych problemach z niektórymi szkodnikami jak tantniś krzyżowiaczek, śmietka kapuściana czy mączlik warzywny, które to szkodniki są trudne do zwalczania, a mogą znacząco spłynąć na obniżenie wartości handlowej plonu w ostatnim etapie wzrostu roślin (dorastanie róż).

Java to znakomita jakość różyczki dla przemysłu …
… oraz znakomity kalafior do sprzedaży na świeżym rynku

JAVA to kalafior niezwykle uniwersalny, cechujący się wysoką zdrowotnością, stabilnością okresu wegetacji i bardzo wysoką jakością plonu. Polecam tę odmianę wszystkim producentom, którzy chcą produkować porządny towar, czy to do sprzedaży świeżorynkowej czy dla przemysłu.

Rafał Żmuda, Syngenta

Artykuł reklamowy