Większość plantacji cebulowych została już obsiana. Sprawdzamy i oceniamy jak ten zabieg został przeprowadzony na jednej z podkrakowskich plantacji. Przypominamy również o ważnych do przeprowadzenia zabiegów przed wschodami cebuli.

Terminy siewów

Połowa kwietnia, to jak informuje Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta jeszcze ostatni moment siewu odmian w typie hiszpańskim lub amerykańskim, a które wybierać – specjalista informuje w materiale filmowym.

Herbicydy w cebuli – mimo wszystko warto zastosować

To co w chwili obecnej najbardziej doskwiera plantatorom to wszechogarniająca susza już na początku okresu wegetacji. Dlatego, jeszcze większego znaczenia nabiera głębokość posadowienia nasion w glebie. To przekłada się m.in. na wyrównanie wschodów, co odgrywa ważną rolę w przeprowadzeniu zabiegów herbicydowych. Nawet w trudnych warunkach, jestem zwolennikiem zastosowania herbicydów doglebowych, bezpośrednio po siewie, z uwagi na trudne do przewidzenia w kolejnych dniach warunków klimatycznych – informuje W. Tokarczyk.

Wschody cebuli w regionie Krakowa – 14.04.2020
Władysław Tokarczyk z firmy Syngenta podczas lustracji pola, gdzie wysiana została cebula

Ważne jest obserwowanie wilgoci w profilu glebowym i kontrola kiełkowania nasion cebuli. Tam, gdzie stosowane jest nawadnianie należy pamiętać, aby zabieg ten nie niszczył struktury gleby, co może spowodować zaskorupienie się gleby i utrudnić prawidłowe wschody cebuli. Bezpośrednio przed wschodami celowe jest przeprowadzenie zabiegów herbicydowych – o tym kiedy i jak je stosować można dowiedzieć się oglądając materiał filmowy.