Zbiory warzyw niższe o 10% względem roku 2017W dniu 12 grudnia 2018 roku GUS opublikował raport pt. „Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych   w 2018 r.” Zawiera on informacje dotyczące wielkości produkcji rolnej i ogrodniczej w Polsce w 2018 roku. Generalnie, w ujęciu rdr w wielu obszarach, także w produkcji warzyw polowych, widać spadki. Więcej niż w 2017 roku zebrano jedynie owoców. Dotyczy to zarówno tych pozyskiwanych z drzew jak i krzewów.

Ogólne dane statystyczne

Ogólnie wielkość zbiorów była niższa niż przed rokiem. Sezon był w wielu obszarach kraju dramatycznie suchy. Jednak w przypadku produkcji owoców zauważalny był znaczący wzrost plonowania:

  • zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,8 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 22,8 mln t, tj. o około 18% mniej od uzyskanej w 2017 r.;
  • zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 2,2 mln t, tj. o około 19% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;
  • zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 7,5 mln t, tj. o około 18% mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;
  • zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 14,6 mln t, tj. o około 7% mniej od produkcji uzyskanej w 2017 r.;
  • produkcja warzyw gruntowych została oszacowana na około 4,1 mln t, tj. o ponad 10% mniej w porównaniu do roku poprzedniego;
  • zbiory owoców z drzew ocenia się jako rekordowe i szacuje się na ok. 4,5 mln t, tj. o blisko 70% więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych;
  • zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych zostały ocenione na około 0,6 mln t, tj. o ok. 17 % więcej od zbiorów 2017 r.

Produkcja warzyw polowych niższa niż przed rokiem

Wielkość produkcji warzyw polowych w dużej mierze ograniczyła susza. Jej efekt najwidoczniejszy był w uprawie odmian wczesnych. Deszcze, które wystąpiły od połowy września poprawiły uwilgocenie gleby. Lepsze warunki uprawy w końcu sezonu nie wpłynęły jednak w sposób znaczący na wielkość produkcji późnych warzyw. Przeciągająca się upalna pogoda skutkowała obniżeniem plonów warzyw cebulowych oraz korzeniowych. W nieco mniejszym stopniu, choć zauważalnych, ograniczyła produkcję kapustnych. Zbiory warzyw ciepłolubnych uległy natomiast nieznacznej redukcji. Przebieg temperatur sprzyjał plonowaniu tej grupy warzyw, przede wszystkim pomidorów. Z drugiej zaś strony niedostatek wody ograniczył ich jakość. Kwestie nieodpowiedniej jakości były powszechne jednak i w przypadku wielu innych gatunków, choćby cebuli czy marchwi. Można zatem spodziewać się problemów z ich przechowywaniem w drugiej części zimy i wiosną.

Wielkość produkcji warzyw gruntowych w liczbach

Łącznie zbiory warzyw polowych w 2018 r. szacuje się na ponad 4,1 mln t. Jeżeli ta ocena okaże się poprawna, będzie to oznaczać spadek o ponad 10% w porównaniu z produkcją w roku ubiegłym. W porównaniu z poprzednim sezonem zanotowano redukcję plonowania wszystkich najważniejszych gatunków warzyw polowych. Największy spadek dotyczył cebuli i wyniósł ponad 15%. Najmniejszy był w przypadku pomidorów, zaledwie 1% i ogórków – niespełna 2%. Odnotowano jednak 12% zmniejszenie zbioru marchwi, 11% buraków ćwikłowych oraz 10% kapusty. Produkcję ostatniego z wymienionych gatunków w bieżącym roku szacuje się na ponad 900 tys. t, a kalafiorów na ok. 220 tys. t. Plonowanie cebuli ocenione zostało na prawie 565 tys. t. Niestety, jakość cebuli z tegorocznych zbiorów na ogół jest bardzo słaba. Warzywa korzeniowe cierpiały z powodu niedostatecznej ilości wody w glebie. Znalazło to swe odzwierciedlenie w wielości pozyskanego plonu. Krajowe zbiory marchwi prawdopodobnie nie przekroczą 730 tys.t, a buraków ćwikłowych na 300 tys. t. Tegoroczna wielkość zbioru ogórków to nieco ponad 245 tys. t, a pomidorów ok. 253 tys. t. Zbiory innych gatunków warzyw polowych łącznie ocenia się na ok 0,9 mln t. To o ok. 11% mniej niż w 2017 roku.