Zwalczanie chwastów w ziemniakach – przed wschodami

Skuteczny zbieg herbicydowy zastosowany przed wschodami ziemniaków, to gwarancja czystej plantacji


Ziemniaki z uwagi na początkowy wolny wzrost są szczególnie wrażliwe na zachwaszczenie. Czas od sadzenia do wschodów może wynosić nawet ponad miesiąc czasu. Zachwaszczenie jest groźne zwłaszcza na początku wegetacji, jako tzw. zachwaszczenie pierwotne, i pod koniec – jako wtórne.

Zachwaszczenie plantacji to niższe plony, gorsza jakość bulw oraz ich stan podczas przechowywania. Dlatego konieczne jest stosowanie herbicydów, zarówno poprzez opryskiwanie plantacji przed wschodami chwastów jak też po ich wschodach. Ten drugi termin wymaga jednak przeprowadzania zabiegów w precyzyjnie wybranej fazie rozwojowej ziemniaka i chwastów. Ważne jest również dobre poznanie mechanizmów działania substancji aktywnej, by nie doszło do niekorzystnego zjawiska – fitotoksycznej reakcji roślin.

Bardzo skutecznym i łatwym do przeprowadzenia zabiegiem zabezpieczającym ziemniaki przed zachwaszczeniem jest stosowanie herbicydów przedwschodowych. Te powinny być aplikowane po ostatecznym uformowaniu redlin, na wilgotną glebę, gdyż po oprysku nie wykonuje się już żadnych uprawek mechanicznych. Bardzo skutecznym, selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania (w małym stopniu działa na chwasty po wschodach), pobieranym poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów jest Vernal 250 EC. Substancją czynną tego herbicydu jest flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu), której znajduje się 250 g w 1 litrze środka. Substancja czynna flurochloridon producentom ziemniaków dobrze znana jest np. z herbicydu Racer 250 EC.

Plantacje ziemniaków tym herbicydem należy opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3–5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.

Chwasty wrażliwe np. dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota próżowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np. fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy,  przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec  polny.

Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.

Herbicyd Vernal 250 EC można stosować również w takich uprawach jak: marchew, pasternak, pietruszka, pszenica ozima, pszenżyto ozime, seler i żyto

Materiał promocyjny