Ceny cebuli – hurt i detal – luty 2023

Cebula na wagę jest tańsza niż pakowana

W tym roku ceny cebuli znajdują się na wysokim, pomyślnym dla producentów poziomie i aktualnie (zależnie od typu) oscylują w granicach: 2,0-5,5 zł/kg w hurcie i 4,18-20 zł/kg w detalu. Powodem tego są przede wszystkim trudne warunki pogodowe jakie panowały w trakcie wegetacji, w wielu regionach Europy, czego konsekwencją było obniżenie plonu handlowego. Na ceny rzutują też wyższe koszty przechowywania. Poniżej zestawienie cen cebuli na rynkach hurtowych i w dyskontach z pierwszej dekady lutego (notowania 7-10 lutego br.).

Ceny na rynkach hurtowych

Według notowań cen z pierwszej dekady lutego wynika, że średnie ceny cebuli żółtej z poszczególnych giełd kształtowały się na poziomie 2,3-3,30 zł/kg (tab. 1). Najwięcej, bo aż nawet ponad 3,5 zł/kg można uzyskać ze sprzedaży tego warzywa na Łódzkim Rynku Hurtowych, z kolei już od 2 zł/kg cebula była dostępna w sprzedaży na rynku hurtowym „AGROHURT” S.A w Rzeszowie. Wyjątkowo wyrównane ceny za cebulę żółtą charakteryzowały giełdę kaliską, na której cebula była sprzedawana od 2,2-2,4 zł/kg.

Tabela 1. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: cebula żółta (zł/kg)

GiełdaCena minimalna (zł/kg)Cena maksymalna (zł/kg)
AGROHURT S.A. (Rzeszów)23
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.2,853,25
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.33,66
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce2,903,33
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)2,53,5
Giełda Kaliska Sp. z o.o.2,22,4

Tabela 2. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: cebula czerwona (zł/kg)

GiełdaCena minimalna (zł/kg)Cena maksymalna (zł/kg)
AGROHURT S.A. (Rzeszów)34
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.2,53
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.2,45
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce3,84
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)3,64
Giełda Kaliska Sp. z o.o.33,4

Cebula czerwona jest obecnie bardziej „ceniona” w porównaniu do tej o żółtej łusce. Jej ceny są wyraźnie zróżnicowanie począwszy od 2,4 zł/kg do 5 zł/kg. Wartym podkreślenia jest fakt, że wymienione ceny minimalne i maksymalne dotyczą tej samej giełdy: Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. Na pozostałych rynkach hurtowych różnice te zacierają się i są nie większe niż 1 zł/kg.

Tabela 3. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: inne rodzaje cebul (zł/kg)

GiełdaCena minimalna (zł/kg)Cena maksymalna (zł/kg)
AGROHURT S.A. (Rzeszów)
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.4,5*5,5*
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce4**
4,5***
4**
5***
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)
Giełda Kaliska Sp. z o.o.

* cebula biała, cukrowa i czosnkowa ogółem; ** cebula cukrowa;  *** cebula czosnkowa

Na rynkach hurtowych rzadziej spotykane są cebule białe, cukrowe i czosnkowe. Na podwarszawskiej giełdzie w Broniszach za tego typu cebule należało zapłacić od 4,5 do 5,5 zł/kg. Z kolei na Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. w Elizówce cena cebuli cukrowej wynosiła 4 zł/kg, a czosnkowej od 4,5-5 zł/kg.

W kompleksie handlowym „Rybitwy” znajdującym się w Krakowie notowania cenowe cebuli dotyczą łącznie różnych rodzajów cebul. Według danych z 8 lutego cena minimalna wynosiła 2,8 zł/kg, a maksymalna niewiele więcej, bo 3 zł/kg.

Ceny detaliczne

Analizę cen cebuli w dyskontach przeprowadzono biorąc pod uwagę wybrane sieci handlowe.

 Tabela 4. Ceny detaliczne cebuli żółtej (zł/kg)

GiełdaCena minimalna (zł/kg)Cena maksymalna (zł/kg)
Auchan4,18*4,98**
Biedronka
Carrefour4,19*4,99**

* cebula na wagę; ** cebula w opakowaniu zbiorczym

Tabela 5. Ceny detaliczne cebuli czerwonej (zł/kg)

GiełdaCena minimalna (zł/kg)Cena maksymalna (zł/kg)
Auchan5,59*7,98**
Biedronka9,98*
Carrefour5,59*

* cebula na wagę, ** cebula w opakowaniu zbiorczym

Ponadto, w sklepie Auchan jest dostępna m.in. cebula szalotka w cenie 4,98 zł za siatkę 250 g oraz cebula słodka w cenie 11,99 zł/600 g. W biedronce można nabyć cebulę słodką za 4,99 zł/0,5 kg i cebulę czosnkową w tej samej cenie. Z kolei sieć Carrefour oferuje również cebulę białą obieraną za 5,99 zł/kg.