Ceny marchwi i pietruszki – marzec 2023

W jednej z sieci handlowych cena marchwi luzem różni się od tej pakowanej o złotówkę

Cena pietruszki korzeniowej niemal co roku ulega stosunkowo dużym fluktuacjom. Widać to dobrze choćby na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to według danych ministerialnych średnia cena tego warzywa (zł/kg) w pierwszej dekadzie marca wynosiła odpowiednio: 7,94 (14.03.2019 r.), 2,58 (05.03.2020 r.) 3,85 (11.03.2021 r.) i 3,87 (08.03.2022 r.). Z kolei cena marchwi w tym samym czasie kształtowała się odpowiednio na poziomie: 1,84 (2019 r.), 1,32 (2020 r.), 1,26 (2021 r.) i 1,48 (2022 r.). Poniżej zestawienie cen krajowej marchwi i pietruszki korzeniowej na rynkach hurtowych i w wybranych sieciach handlowych według notowań z 8-11 dnia marca br.

Ceny na rynkach hurtowych

Tabela 1. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: marchew (zł/kg)

GiełdaCena minimalna Cena maksymalna 
AGROHURT S.A. (Rzeszów)2,72,9
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.2,35 (2,85*)2,85 (3,25*)
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.2,8**3,2**
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce2,52,8
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)3**4**
Giełda Kaliska Sp. z o.o.3
Kompleks Handlowy Rybitwy w Krakowie2,83,2

* marchew „premium”

** po przeliczeniu z 10 kg worka

Według notowań cen z pierwszej dekady marca wynika, że ceny marchwi z poszczególnych giełd kształtowały się na poziomie 2,35-4 zł/kg (tab.1). Najniższe ceny odnotowano na podwarszawskim rynku hurtowym Bronisze. Z kolei w Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu cena maksymalna tego warzywa wynosi 4 zł/kg, co stanowi niespełna „złotówkę” więcej w porównaniu do ceny marchwi typu „premium” w Broniszach (3,25 zł/kg). Na pozostałych giełdach różnica ceny minimalnej od maksymalnej nie przekracza 0,5 zł.

Tabela 2. Ceny hurtowe producentów warzyw i owoców: pietruszka korzeniowa (zł/kg)

GiełdaCena minimalna Cena maksymalna 
AGROHURT S.A. (Rzeszów)56
Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.4,756
Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” S.A.4*7*
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce5,86
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. (Poznań)4,4*5,4*
Giełda Kaliska Sp. z o.o.5
Kompleks Handlowy Rybitwy w Krakowie5,56

* po przeliczeniu z 5 kg worka

Średnia cena minimalna pietruszki wynosi 4,92 zł, a maksymalna 5,91 zł/kg (tab. 2). To rzutuje na średnią cenę pietruszki krajowej oferowanej na ww. giełdach, która wynosi 5,42 zł/kg, co przy cenie ubiegłorocznej również z pierwszej dekady marca (3,87 zł/kg) wskazuje na 40% wzrost. Największe różnice odnotowano na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” S.A., gdzie pietruszkę sprzedaje się w szerokim przedziale od 20-35 zł za 5 kg worek. Odwrotną sytuację odnotowuje się na Lubelskim Rynku Hurtowym S.A. w Elizówce, gdzie różnica między minimalną, a maksymalną ceną wynosi zaledwie 20 groszy.

Ceny detaliczne

Analizę cen marchwi i pietruszki korzeniowej w dyskontach przeprowadzono w pierwszych dniach marca 2023 r. biorąc pod uwagę sieć Auchan, Carrefour i Lidl.

 Tabela 3. Ceny detaliczne marchwi (zł/kg)

SiećCena 
Auchan4,49 luz
7,99 (opakowanie 3 kg)
4,99 (opakowanie 0,8 kg)
Carrefour4,49 luz
Lidl4,99 luz
5,99 (opakowanie 1 kg)

Ceny marchwi w wybranych dyskontach nie różnią się znacznie i wynoszą 4,49 do 4,99 zł/kg luzem (tab. 3). Na szczególną uwagę zasługuje promocja cenowa przy zakupie 3 kg marchwi w opakowaniu zbiorczym za 7,99 w sieci Auchan.  

.

Tabela 4. Ceny detaliczne pietruszki korzeniowej (zł/kg)

SiećCena 
Auchan8,89 luz
Carrefour2,8 luz
Lidl8,99 luz

Ceny pietruszki korzeniowej na rynku detalicznym znacznie od siebie odbiegają (tab. 4). W sieci Carrefour można ją nabyć zaledwie za 2,8 zł/kg, podczas gdy w Lidlu i Auchan cena jest ponad trzykrotnie wyższa.  

Ponadto sieć Auchan oferuje warzywa korzeniowe jakości BIO w opakowaniach 0,5 kg za 5,99 zł (marchew) i 250 g za 6,49 zł (pietruszka). Natomiast w sieci Carrefour można kupić luzem marchew i pietruszkę wyprodukowaną metodami ekologicznymi kolejno już za 2 i 3,25 zł/kg, co również stanowi wyjątkową promocję. Trzeba mieć na uwadze, że podobnie jak na rynkach hurtowych, tak i w dyskontach ceny poszczególnych gatunków warzyw ulegają ciągłym wahaniom i w dużej mierze zależą od oferowanych promocji.