Jak poprawić funkcjonowanie roślin by lepiej wykorzystać zasoby gleby  Aktualnie w wielu gospodarstwach warzywniczych realizowana jest produkcja rozsady. Równocześnie rozpoczynają się pierwsze nasadzenia realizowane na najwcześniejsze zbiory. Okres produkcji rozsady to dobry czas na poprawienie kondycji roślin poprzez zastosowanie na tym etapie produktów zapewniających ich optymalny wzrost. O tym jak to zrobić w trakcie targów TSW 2023 informowali przedstawiciele firmy Cosmocel, która wprowadziła do swojej oferty produkt warty do zastosowania już na tym etapie produkcji warzywniczej.

Rootex to jeden z nowych produktów w ofercie firmy Cosmocel. Jest to połączenie specyficznych składników odżywczych z częścią organiczną, których zadaniem jest wpływ na rozbudowę zdrowego, aktywnego i wydajnego systemu korzeniowego roślin z dużą ilością korzeni włośnikowych. Produkt ten w swoim składzie zawiera dużą ilość w pełni dostępnego fosforu, ale również azotu, potasu, kwasów humusowych oraz innych wyciągów roślinnych. Aplikacja tego produkty pozytywnie wpływa na budowę dużej ilości korzeni włośnikowych, które wykazują największą efektywność, jeśli chodzi o pobieranie wody oraz składników odżywczych z gleby. Produkt ten, będzie również sprawdzał się na stanowiskach z nieuregulowanym pH gleby, gdzie poprzez stymulację korzeni do zwiększonego wydzielania kwasu cytrynowego pomoże w pobraniu fosforu, który może być uwsteczniony do form nieprzyswajalnych dla roślin.

Drugą korzyścią ze stosowanie produktu Rootex, jest jego pozytywny wpływ na produkcje związków odpowiedzialnych za transport wody w roślinie. Mamy potwierdzone naukowo, że dzięki aplikacji produktu Rootex, ilość niektórych genów odpowiedzialnych za transport wody w roślinie zwiększała się nawet 6-krotnie – informował Karol Majchrowski z firmy Cosmocel. Lepsze uwodnienie i transport wody w roślinie to również lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. To przekłada się na dużą lepszą kondycję roślin, szczególnie w okresach czasowego niedoboru wody. Rootex zapewnia również lepsze pobieranie wody i składników pokarmowych na stanowiskach o zwiększonym zasoleniu.

Karol Majchrowski (po lewej) z firmy Cosmocel oraz Artur Śliz z firmy Osadkowski na targach TSW 2023

Rootex to produkt w postaci mikrogranul do rozpuszczania, którego najlepszą formą aplikacji jest system fertygacja. Może być również stosowany w postaci mikrogranulatu w czasie siewu lub sadzenia, jeśli mamy odpowiedni aplikator. W przypadku plantacji warzyw rekomendowany jest do aplikacji bezpośrednio w czasie siewu lub po posadzeniu rozsady. Doskonale sprawdza się również na etapie produkcji rozsady przy dwukrotnym zastosowaniu w dawce 2 gramy na 1 l wody na multiplat w odstępie 7 dni. Produkt ten poleca się również zastosować w późniejszym okresie wegetacji dla podtrzymania rozwoju korzeni włośnikowych lub gdy system korzeniowy mógł zostać uszkodzony. Jeśli ktoś nie posiada systemu fertygacyjnego produkt ten może być aplikowany również poprzez opryskanie gleby, ale warunkiem jest większa dawka wody tak by ciecz z Rootex trafiła w strefę ryzosfery. W trakcie sezonu na hektar zaleca się zastosowanie ok 10. kg tego produktu, najlepiej w 2-3 dawkach poczynając od aplikacji na rozsadę (min 2 x 2 g/1 l wody na tackę) lub po wschodach roślin, oraz w czasie wegetacji. Dzięki temu można znacząco poprawić efektywność nawożenia, ale też ograniczyć m.in. nawożenia fosforowe, jeśli wiemy na podstawie analizy składu chemicznego gleby, że fosfor występuje w niej na odpowiednim poziomie, ale może być problem z jego pobraniem przez nieodpowiedni poziom pH – informował Karol Majchrowski.